Закономірності формування шорсткості поверхні при абразивній обробці та умови її зменшення

Автор(и)

  • I. О. Riabenkov ТОВ «ДіМерус Інженеринг», м. Харків, Україна
  • F. V. Novikov Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харьків, Україна
  • O. O. Andіlahay ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.32.2016.83918

Ключові слова:

шорсткість поверхні, абразивна обробка, обробка пов'язаним абразивом, кругле зовнішнє шліфування, продуктивність обробки, зерна, що одночасно працюють, отвір, хонінгування

Анотація

Проведено теоретичний аналіз закономірностей формування шорсткості поверхні при абразивній обробці. Встановлено, що зменшити шорсткість поверхні при шліфуванні можна збільшенням кількості одночасно працюючих зерен і довжини дуги контакту круга з оброблюваною деталлю. При обробці отвору ефективно шліфування здійснювати торцевою поверхнею круга, яка має форму кола і забезпечує найбільшу площу контакту з оброблюваним отвором

Біографії авторів

I. О. Riabenkov, ТОВ «ДіМерус Інженеринг», м. Харків

Кандидат технічних наук, директор

F. V. Novikov, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харьків

Доктор технічних наук, професор

O. O. Andіlahay, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Доктор технічних наук, професор

Посилання

Алмазно-абразивная обработка материалов : справочник / Под ред. проф. А.Н. Резникова. – М. : Машиностроение, 1977. – 390 с.

Королев А.В. Теоретико-вероятностные основы абразивной обработки / А.В. Королев, Ю.К. Новоселов. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та,1989. – 320 с.

Евсеев Д.Г. Физические основы процесса шлифования / Д.Г. Евсеев, А.И. Сальников. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1978. – 128 с.

Качество поверхности при алмазно-абразивной обработке / Э.В. Рыжов, А.А. Сагарда, В.Б. Ильицкий, И.Х. Чеповецкий. – К. : Наукова думка, 1979. – 244 с.

Дитиненко С.О. Підвищення ефективності технології фінішної обробки циліндричних поверхонь твердосплавних виробів : автореф. дис. …канд. техн. наук : 05.02.08 / С.О. Дитиненко; НТУ «ХПІ». − Харків, 2005. – 26 с.

Новиков Ф.В. Исследования шероховатости поверхности при алмазно-абразивной обработке методами теории вероятности / Ф.В. Новиков, В.Г. Шкурупий // Вісник НТУ «ХПІ». – Харків : НТУ «ХПІ», 2004. – № 44. − С. 140-149.

##submission.downloads##

Як цитувати

Riabenkov I. О., Novikov, F. V., & Andіlahay O. O. (2016). Закономірності формування шорсткості поверхні при абразивній обробці та умови її зменшення. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (32), 144–150. https://doi.org/10.31498/2225-6733.32.2016.83918