№ 4(2) (2019)

Зміст

Статті

STUDENT-CENTERED CLASROOM ASSESSMENT: PERCEPTION AND NEW METHODS
Irini-Renika Popokammenou 4-10
INVESTIGATION OF WRITING ASSESSMENT LITERACY OF UKRAINIAN UNIVERSITY TEACHERS PDF (English)
Olga Kvasova, Tamara Kavytska, Viktoriya Osidak 10-17
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАННЯ АПОФАТИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ У СИНТАКСИСІ ДАВНЬОГРЕЦЬКОЇ МОВИ PDF
Олеся Звонська 18-24
ЦІЛІ ТА ЗМІСТ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ АНГЛІЙСЬКОГО УСНОГО МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ PDF
Тетяна Петрівна Дружченко, Олена Геннадіївна Ткаченко 24-34
КОМПЛЕКС ВПРАВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНИХ ПРОСОДИЧНИХ НАВИЧОК У ГОВОРІННІ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ PDF
Віра Анатоліївна Пономарьова, Аліна Сорокіна 34-43
ПІДХОДИ І ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ЧИТАННІ ЗАСОБАМИ ПОЕТИЧНОГО ТВОРУ PDF
Наталія Олександрівна Сем’ян 44-49
НАВЧАННЯ ЛЕКСИКИ: З ДОСВІДУ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ЗАГАЛЬНИЙ КУРС ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ МОВИ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ I КУРСУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «СХІДНА ФІЛОЛОГІЯ» PDF
Ольга Вікторівна Драгінда 50-54
РОЗРОБКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАНЯТТЯ НА ТЕМУ «МРІЇ ТА РЕАЛЬНІСТЬ» З ДИСЦИПЛІНИ «ЗАГАЛЬНИЙ КУРС ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ МОВИ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ II КУРСУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «СХІДНА ФІЛОЛОГІЯ» PDF
Тетяна Колодько 55-61
“ISOBEL RAINEY. EFL IN THE SECONDARY SCHOOL SECTOR: GRASSROOTS TEACHERS’ REALITIES, RESEARH AND PRACTICES” : ОГЛЯД ПОСІБНИКА PDF
Вікторія Миколаївна Дроботун, Тамара Іванівна Кавицька 62-69
ПРОБЛЕМАТИКА ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ У КИЇВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА PDF
Олеся Василівна Лазер-Паньків 69-74