Formation of separate optimization models for the analysis of transportation-logistics systems

Arkadii Bosov, Nataliya Khalipova

Abstract


We proposed an algorithm and a procedure of a multi-criterion analysis of the objects of transportation-logistics systems using the vector optimization of functionals, which provide a more complete representation of the properties of objects and processes. The algorithm is based on a statistical analysis of empirical data, analysis of the influential factors and qualitative characteristics of the processes, which makes it possible to more reasonably define the form of a quality function and to form criteria.

The essence of the proposed procedure of a multi-criterion analysis is the vector optimization of functionals whose equations are introduced with the characteristics of rate of change in the examined processes. In contrast to the existing procedures that characterize a state of the system and separate elements, the given technique allows us to more fully and objectively estimate dynamic properties of the transportation and logistics processes.

Using the movement of cargo flows through the customs warehouse as an example, we have shown the statement of separate mathematical models for simultaneous and independent optimization of several parameters and functionals and the formation of a complete set of effective plans for subsequent analysis by a decision-maker

Keywords


improvement of transportation-logistics systems; vector optimization; functional criteria; effective solutions

Full Text:

PDF

References


Strategicheskie voprosy gorizontal'noy politiki: intellektual'nye transportnye sistemy. Evropeyskaya ehkonomicheskaya komissiya. Komitet po vnutrennemu transportu. Sem'desyat vos'maya sessiya. Available at: https://www.unece.org/trans/main/itc/itc_doc_2016.html

Kokaev, O. G., Lukomskaya, O. Yu., Seliverstov, S. A. (2012). O tekhnologii analiza transportnyh processov v sovremennyh usloviyah hozyaystvovaniya. Transport Rossiyskoy Federacii, 2 (39), 32–36.

Lukinskiy, V. S. (Ed.) (2008). Modeli i metody teorii logistiki. Sankt-Peterburg: Piter, 448.

Kunda, N. T. (2008). Doslidzhennya operatsiy u transportnykh systemakh. Kyiv: Slovo, 400.

Gorev, A. E. (2010). Osnovy teorii transportnyh sistem. Sankt-Peterburg: SPbGASU, 214.

Murad'yan, A. O. (2014). Optimizaciya processa perevalki gruzov v obshchetransportnyh uzlah. Vіsnik NTU “KhPІ», 26 (1069), 64–73.

Butko, T., Prokhorov, V., Chekhunov, D. (2017). Devising a method for the automated calculation of train formation plan by employing genetic algorithms. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1 (3 (85)), 55–61. doi: 10.15587/1729-4061.2017.93276

Bauehrsoks, D. Dzh., Kloss, D. Dzh. (2008). Logistika: integrirovannaya cep' postavok. Moscow: ZAO Olimp-Biznes, 640.

Krykavskyy, Ye. V. (2006). Lohistyka. Osnovy teoriyi: pidruchnyk. Lviv: Intelekt-Zakhid, 456.

Mirotin, L. B., A. Nekrasov, G. (2008). Logistika integrirovannyh cepochek postavok. Moscow: Ekzamen, 256.

Oliver, K., Webber, M.; Christopher, M. (Ed.) (1982). Supply chain management: Logistics Catches up with Strategy. Logistics: The Strategy Issues. London: Chapman and Hall, 61–75.

Mentzer, J. T., DeWitt, W., Keebler, J. S., Min, S., Nix, N. W., Smith, C. D., Zacharia, Z. G. (2001). Defining Supply Chain Management. Journal of Business Logistics, 22 (2), 1–25. doi: 10.1002/j.2158-1592.2001.tb00001.x

Lambert, D. M. (2014). Supply Chain Management: Processes, Partnerships, Performance. Ponte Vedra Beach, Fla.: Supply Chain Management Institute.

Gattorn, Dzh. (2008). Upravlenie cepyami postavok: spravochnik izdatel'stva Gower. Moscow: INFRA-M, 670.

Chaberek, M. (2005). Makro- i mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego. Gdansk: Wydawnictwo uniwersytetu Gdariskiego, 205.

Simchi-Levi, D., Kaminsky, P. (2008). Designing and managing the supply chain: concepts, strategies, and case studies. N.-Y.: McGraw-Hill Companies, 496.

Supply Chain and Logistics Terms and Glossary (2005). Council of Supply Chain Management Professionals, 97.

Szyszka, G. (2004). Sieci logistyczne – nowy wymiar logistyky. Logistyki, 3, 5–7.

Chukhray, N., Hirna, O. (2007). Formuvannya lantsyuha postavok: pytannya teoriyi ta praktyky. Lviv: Intelekt-Zakhid, 232.

Naumov, V. S., Veter, N. S. (2011). Forming method of alternative transport technological cargo delivery systems. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5 (4 (53)), 16–19. Available at: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/1203/1107

Kengpol, A., Tuammee, S., Tuominen, M. (2014). The development of a framework for route selection in multimodal transportation. The International Journal of Logistics Management, 25 (3), 581–610. doi: 10.1108/ijlm-05-2013-0064

Mashunin, Yu. K. (2001). Teoreticheskie osnovy i metody vektornoy optimizacii v upravlenii ehkonomicheskimi sistemami. Moscow: Logos, 256.

Nogin, V. D. (2004). Prinyatie resheniy v mnogokriterial'noy srede: kolichestvennyy podhod. Moscow: FIZMATLIT, 176.

Zak, Yu. A. (2014). Prikladnye zadachi mnogokriterial'noy optimizacii. Moscow: Ekonomika, 455.

Bosov, A. A. (2007). Funkcii mnozhestva i ih primenenie. Dneprodzerzhinsk: Andrіy, 182.

Kogut, P. I., Manzo, R., Nechay, I. V. (2010). Topological Aspects of Scalarization in Vector Optimization Problems. Australian Journal of Mathematical Analysis and Applications, 7 (2), 25–49.

Zaycev, E. H. (2004). Formirovanie sistemy podderzhki prinyatiya resheniy v upravlenii transportnoy deyatel'nost'yu na principah mnogomernogo kuba. Nauchno-tekhnicheskie vedomosti MGTUGA, 88, 40–47.

Bosov, A. A., Mukhina, N. A., Pikh, B. P. (2005). Pidvyshchennya efektyvnosti roboty transportnoyi systemy na osnovi strukturnoho analizu. Dnipropetrovs'k: Vydavnytstvo Dnipropetr. nats. un-tu zalizn. transp. im. akad. V. Lazaryana, 200.

Denysenko, M. P.; Denysenko, M. P., Levkovets', P. R., Mykhaylov, L. I. (Eds.) (2010). Orhanizatsiya ta proektuvannya lohistychnykh system. Kyiv: Tsentr uchbovoyi literatury, 336.

Intriligator, M.; Konyus, A. A. (Ed.) (1975). Matematicheskie metody optimizacii i ehkonomicheskaya teoriya. Moscow: «Progress», 597.

Muromcev, D. Yu., Shamkin, V. N. (2015). Metody optimizacii i prinyatie proektnyh resheniy. Tambov: Izd-vo FGBOU VPO «TGTU», 80.

Lesnikova, I. Yu., Khalipova, N. V., Svoroba, I. V. (2012). Prohnozuvannya okremykh pokaznykiv diyal'nosti mytnykh orhaniv. Visnyk Akademiyi mytnoyi sluzhby Ukrayiny. Seriya: Tekhnichni nauky, 2, 41–47. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsutn_2012_2_8

Lesnikova, I. Yu., Khalipova, N. V. (2010). Porivnyal'nyy analiz prohnoznykh modeley vantazhopotokiv zovnishn'oekonomichnoyi diyal'nosti. Visnyk AMSU. Seriya: Tekhnichni nauky, 1 (43), 75–85.

Kuz'menko, A. I. (2015). Pidvyshchennya efektyvnosti funktsionuvannya prykordonnykh perevantazhuval'nykh stantsiy. Transportni systemy ta tekhnolohiyi perevezen', 9, 35–41.

Khalipova, N. V. (2016). Vektorna optymizatsiya v zadachakh udoskonalennya mizhnarodnykh transportnykh system. Dnipropetrovsk: AMSU, 350.


GOST Style Citations


Strategicheskie voprosy gorizontal'noy politiki: intellektual'nye transportnye sistemy [Electronic resource]. – Evropeyskaya ehkonomicheskaya komissiya. Komitet po vnutrennemu transportu. Sem'desyat vos'maya sessiya. – Available at: https://www.unece.org/trans/main/itc/itc_doc_2016.html

Kokaev, O. G. O tekhnologii analiza transportnyh processov v sovremennyh usloviyah hozyaystvovaniya [Text] / O. G. Kokaev, O. Yu. Lukomskaya, S. A. Seliverstov // Transport Rossiyskoy Federacii. – 2012. – Issue 2 (39). – P. 32–36.

Modeli i metody teorii logistiki [Text]: uch. pos. / V. S. Lukinskiy (Ed.). – 2-e izd. – Sankt-Peterburg: Piter, 2008. – 448 p.

Kunda, N. T. Doslidzhennya operatsiy u transportnykh systemakh [Text]: navch. pos. / N. T. Kunda. – Kyiv: Slovo, 2008. – 400 p.

Gorev, A. E. Osnovy teorii transportnyh sistem [Text]: uch. pos. / A. E. Gorev. – Sankt-Peterburg: SPbGASU, 2010. – 214 p.

Murad'yan, A. O. Optimizaciya processa perevalki gruzov v obshchetransportnyh uzlah [Text] / A. O. Murad'yan // Vіsnik NTU “KhPІ». – 2014. – Issue 26 (1069). – P. 64–73.

Butko, T. Devising a method for the automated calculation of train formation plan by employing genetic algorithms [Text] / T. Butko, V. Prokhorov, D. Chekhunov // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – Vol. 1, Issue 3 (85). – P. 55–61. doi: 10.15587/1729-4061.2017.93276 

Bauehrsoks, D. Dzh. Logistika: integrirovannaya cep' postavok [Text] / D. Dzh. Bauehrsoks, D. Dzh. Kloss. – Moscow: ZAO Olimp-Biznes, 2008. – 640 p.

Krykavskyy, Ye. V. Lohistyka. Osnovy teoriyi: pidruchnyk [Text] / Ye. V. Krykavskyy. – 2-he vyd., dop. i pererobl. – Lviv: Intelekt-Zakhid, 2006. – 456 p.

Mirotin, L. B. Logistika integrirovannyh cepochek postavok [Text]: uch. / L. B. Mirotin, A. G. Nekrasov. – Moscow: Ekzamen, 2008. – 256 p.

Oliver, K. Supply chain management: Logistics Catches up with Strategy [Text] / K. Oliver, M. Webber; M. Christopher (Ed.) // Logistics: The Strategy Issues. – London: Chapman and Hall, 1982. – P. 61–75.

Mentzer, J. T. Defining Supply Chain Management [Text] / J. T. Mentzer, W. DeWitt, J. S. Keebler, S. Min, N. W. Nix, C. D. Smith, Z. G. Zacharia // Journal of Business Logistics. – 2001. – Vol. 22, Issue 2. – P. 1–25. doi: 10.1002/j.2158-1592.2001.tb00001.x 

Lambert, D. M. Supply Chain Management: Processes, Partnerships, Performance [Text] / D. M. Lambert. – 4th ed. – Ponte Vedra Beach, Fla.: Supply Chain Management Institute, 2014.

Upravlenie cepyami postavok: spravochnik izdatel'stva Gower [Text] / Dzh. Gattorn (Ed.). – Moscow: INFRA-M, 2008. – 670 p.

Chaberek, M. Makro- i mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego [Text] / M. Chaberek. – Gdansk: Wydawnictwo uniwersytetu Gdariskiego, 2005. – 205 p.

Simchi-Levi, D. Designing and managing the supply chain: concepts, strategies, and case studies [Text] / D. Simchi-Levi, P. Kaminsky. – N.-Y.: McGraw-Hill Companies, 2008. – 496 p.

Supply Chain and Logistics Terms and Glossary [Text]. – Council of Supply Chain Management Professionals, 2005. – 97 p.

Szyszka, G. Sieci logistyczne – nowy wymiar logistyky [Text] / G. Szyszka // Logistyki. – 2004. – Issue 3. – P. 5–7.

Chukhray, N. Formuvannya lantsyuha postavok: pytannya teoriyi ta praktyky [Text]: monohrafiya / N. Chukhray, O. Hirna. – Lviv: Intelekt-Zakhid, 2007. – 232 p.

Naumov, V. S. Forming method of alternative transport technological cargo delivery systems [Text] / V. S. Naumov, N. S. Veter // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2011. – Vol. 5, Issue 4 (53). – P. 16–19. – Available at: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/1203/1107

Kengpol, A. The development of a framework for route selection in multimodal transportation [Text] / A. Kengpol, S. Tuammee, M. Tuominen // The International Journal of Logistics Management. – 2014. – Vol. 25, Issue 3. – P. 581–610. doi: 10.1108/ijlm-05-2013-0064 

Mashunin, Yu. K. Teoreticheskie osnovy i metody vektornoy optimizacii v upravlenii ehkonomicheskimi sistemami [Text] / Yu. K. Mashunin. – Moscow: Logos, 2001. – 256 p.

Nogin, V. D. Prinyatie resheniy v mnogokriterial'noy srede: kolichestvennyy podhod [Text] / V. D. Nogin. – 2-e izd., ispr. i dop. – Moscow: FIZMATLIT, 2004. – 176 p.

Zak, Yu. A. Prikladnye zadachi mnogokriterial'noy optimizacii [Text] / Yu. A. Zak. – Moscow: Ekonomika, 2014. – 455 p.

Bosov, A. A. Funkcii mnozhestva i ih primenenie [Text]: monografiya / A. A. Bosov. – Dneprodzerzhinsk: Andrіy, 2007. – 182 p.

Kogut, P. I. Topological Aspects of Scalarization in Vector Optimization Problems [Text] / P. I. Kogut, R. Manzo, I. V. Nechay // Australian Journal of Mathematical Analysis and Applications. – 2010. – Vol. 7, Issue 2. – Р. 25–49.

Zaycev, E. H. Formirovanie sistemy podderzhki prinyatiya resheniy v upravlenii transportnoy deyatel'nost'yu na principah mnogomernogo kuba [Text] / E. H. Zaycev // Nauchno-tekhnicheskie vedomosti MGTUGA. – 2004. – Issue 88. – P. 40–47.

Bosov, A. A. Pidvyshchennya efektyvnosti roboty transportnoyi systemy na osnovi strukturnoho analizu [Text] / A. A. Bosov, N. A. Mukhina, B. P. Pikh. – Dnipropetrovs'k: Vydavnytstvo Dnipropetr. nats. un-tu zalizn. transp. im. akad. V. Lazaryana, 2005. – 200 p.

Denysenko, M. P. Orhanizatsiya ta proektuvannya lohistychnykh system [Text]: pidr. / M. P. Denysenko; M. P. Denysenko, P. R. Levkovets', L. I. Mykhaylov (Eds.). – Kyiv: Tsentr uchbovoyi literatury, 2010. – 336 p.

Intriligator, M. Matematicheskie metody optimizacii i ehkonomicheskaya teoriya [Text] / M. Intriligator; A. A. Konyus (Ed.). – Moscow: «Progress», 1975. – 597 p.

Muromcev, D. Yu. Metody optimizacii i prinyatie proektnyh resheniy [Text]: uch. pos. / D. Yu. Muromcev, V. N. Shamkin. – Tambov: Izd-vo FGBOU VPO «TGTU», 2015. – 80 p.

Lesnikova, I. Yu. Prohnozuvannya okremykh pokaznykiv diyal'nosti mytnykh orhaniv [Text] / I. Yu. Lesnikova, N. V. Khalipova, I. V. Svoroba // Visnyk Akademiyi mytnoyi sluzhby Ukrayiny. Seriya: Tekhnichni nauky. – 2012. – Issue 2. – P. 41–47. – Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsutn_2012_2_8

Lesnikova, I. Yu. Porivnyal'nyy analiz prohnoznykh modeley vantazhopotokiv zovnishn'oekonomichnoyi diyal'nosti [Text] / I. Yu. Lesnikova, N. V. Khalipova // Visnyk AMSU. Seriya: Tekhnichni nauky. – 2010. – Issue 1 (43). – P. 75–85.

Kuz'menko, A. I. Pidvyshchennya efektyvnosti funktsionuvannya prykordonnykh perevantazhuval'nykh stantsiy [Text] / A. I. Kuz'menko // Transportni systemy ta tekhnolohiyi perevezen'. – 2015. – Issue 9. – P. 35–41.

Khalipova, N. V. Vektorna optymizatsiya v zadachakh udoskonalennya mizhnarodnykh transportnykh system [Text]: monohrafiya / N. V. Khalipova. – Dnipropetrovsk: AMSU, 2016. – 350 p.DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.103220

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Arkadii Bosov, Nataliya Khalipova

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 1729-3774, ISSN (on-line) 1729-4061