Vol 4, No 10 (100) (2019)

Ecology

Full Issue

View or download the full issue ABSTRACT AND REFERENCES

Table of Contents

Ecology

Development of engobe composition with the use of pharmaceutical glass waste for glazed ceramic granite PDF PDF (Українська)
Nataliia Samoilenko, Liudmyla Shchukina, Antonina Baranova 6-12
Environmental potential analysis of co-processing waste in cement kilns PDF
Anton Kleshchov, Dirk Hengevoss, Oleg Terentiev, Christoph Hugi, Artem Safiants, Andrii Vorfolomeiev 13-21
Construction of the method for semi-adaptive threshold scaling transformation when computing recurrent plots PDF PDF (Русский)
Boris Pospelov, Evgeniy Rybka, Violeta Togobytska, Ruslan Meleshchenko, Yuliya Danchenko, Tetiana Butenko, Ihor Volkov, Oled Gafurov, Vadym Yevsieiev 22-29
Improvement of the installation with an extended barrel of cranked type used for fire extinguishing by gel-forming compositions PDF (Українська) PDF
Kostiantyn Ostapov, Igor Kirichenko, Yurii Senchykhin, Volodymyr Syrovyi, Darya Vorontsova, Anatoly Belikov, Alexey Karasev, Hanna Klymenko, Ekaterina Rybalka 30-36
Determination of thermal and physical characteristics of dead pine wood thermal insulation products PDF PDF (Українська)
Yuriy Tsapko, Denys Zavialov, Olga Bondarenko, Nataliia Marchenco, Serhiy Mazurchuk, Oleksandra Horbachova 37-43
Improvement of the model of forecasting heavy metals of exhaust gases of motor vehicles in the soil PDF PDF (Українська)
Sviatoslav Kryshtopa, Vasyl Melnyk, Bogdan Dolishnii, Volodymyr Korohodskyi, Igor Prunko, Liudmyla Kryshtopa, Ihor Zakhara, Tetiana Voitsekhivska 44-51
The effect of using an energy accumulator on the level of emissions of pollutant substances by a shunting locomotive PDF PDF (Українська)
Roman Yarovoy, Natalia Chernetskaya-Beletskaya, Evgeny Mikhailov 52-58