№ 3(30) (2012)

Зміст

Особливості використання тренажерних пристроїв для корекції фізичного розвитку дітей з ослабленим здоров’ям. PDF
А. В. Казанцева / Kazantseva A. 7-11
Рівень психофізичної підготовленості дошкільнят до навчання у школі PDF
Ярослав Вітос / Vіtоs Y. 11-17
Розвиток професійної компетентності майбутніх учителів фізичної культури в процесі розв’язання педагогічних ситуацій PDF
Володимир Володимирович Черняков / Chernyakov V. 17-20
Шляхи вдосконалення фізичної підготовленості студентів на початковому етапі навчання у вищому навчальному закладі PDF
В’ячеслав Михайлович Воронов / Voronov V. 21-24
Регуляція маси тіла як основна мотивація до активного способу життя. PDF
Н. С. Шаповал / Shapoval N. S. 24-27
Вплив занять ритмічною гімнастикою на організм студенток і курсу економічного факультету Запорізького національного університету PDF
Е. В. Нерушенко / Nerushenko E., И. С. Донченко / Donchenko I., Катерина Валеріївна Лукоянова / Lukoyanova E. 27-30
Вплив занять ритмічною гімнастикою на організм студенток і курсу економічного факультету Запорізького національного університету PDF
Е. В. Нерушенко / Nerushenko E., И. С. Донченко / Donchenko I., Катерина Валеріївна Лукоянова / Lukoyanova E. 27-30
Шляхи впровадження аквааеробіки в навчальні заняття з плавання студентів нефізкультурних вищих навчальних закладів PDF
О. М. Болтєнкова / Boltenkova O. 30-32
Реакція КРС велосипедистів на фізичну роботу в індивідуальній гонці на шосе при використанні різних посадок.
В. С. Ткаченко / Tkachenko V. 46-49
Вплив тренувальних навантажень на морфофункціональні показники юних тенісистів 6–8 років PDF
Вячеслав Сергійович Лобода / Loboda V., Вячеслав Владимирович Мулик / Mulik V., Лиана Вячеславовна Дугина / Dugina L. 35-37
Класифікація засобів передачі естафетної палички в легкоатлетичному спорті PDF
А. В. Апайчев / Apaychev A. 38-42
Особливості організації та використання засобів міні-тенісу у фізичному вихованні молодших школярів PDF
Сергій Васильович Трачук / Trachuk S., Олена Віталіївна Давиденко / Davidenko E., А.В. Савельєва / Savelievа A. 42-46
Систематизація основних засобів підготовки юних біатлоністів у безсніжну пору року PDF
В. Б. Ткаченко / Tkachenko V., Олександр Юрійович Ажиппо / Aghyppo O. 49-56
Удосконалення суддівства в акробатичному рок-н-ролі категорії «М-клас». PDF
Наталя Петровіна Батєєва / Batieieva N., Петро Миколайович Кизим / Kyzym P. 56-60
Порівняльний аналіз рівня фізичної підготовленості борців різних кваліфікацій. PDF
Юрій Миколайович Тропін / Tropin Y. 61-65
Управління тренувальним процесом футбольної команди вищої кваліфікації в підготовчому періоді на основі аналізу контрольних ігор: їх рухового, функціонального та техніко-тактичного компонентів PDF
Валерій Миколайович Шамардін / Shamardyn V. 65-68
Факторна структура спеціальної фізичної підготовленості кваліфікованих спортсменів з акробатичного рок-н-ролу. PDF
Наталя Петрівна Батєєва / Batieieva N. 69-74
Особливості змісту композицій змагальних програм у черлідингу. PDF
І. А. Зінченко / Zinchenko I., Л. С. Луценко / Lutsenko L., Наталя Леонидівна Боляк / Bolyak N., Андрій Анатолійович Боляк / Bolyak A. 74-78
Особливості контролю змагальної діяльності футболістів 10–11 років. PDF
Сергій Ігорович Лебедєв / Lebedev S. 78-82
Комплексне формування рухових якостей та техніко-тактичних дій юних футболістів 8–12 років PDF
Святослав Святославович Коваль / Koval S. 82-86
Аналіз нозологій у студентів спеціальної медичної групи у зв’язку з використанням сучасних засобів лікувальної фізичної культури PDF
Олена Василівна Бісмак / Bismak E., Ольга Володимирівна Пешкова / Peshkova O. 89-94
Властивості нервової системи та психоемоційний стан студентів вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації PDF
Іванна Романівна Боднар / Bodnar I., Любомир Степанович Вовканич / Vovkanich L., Тетяна Ігорівна Дух / Dukh T., Богдан Миколайович Кіндзер / Kindzer B., Роман Юрійович Гут / Gut R. 94-98
Вплив фізичної реабілітації на показники фізичної працездатності жінок фертильного віку з аліментарно-конституціональною формою ожиріння при синдромі полікістозних яєчників PDF
О. С. Скомороха / Skomorokha O. 98-100
Комплексна фізична реабілітація жінок 40–50 років після радикального лікування раку молочної залози у віддаленому періоді. PDF (Русский)
Ольга Владимировна Пешкова / Peshkova O., А. А. Князева / Knyazeva A., Ольга Николаевна Авраменко / Avramenko O. 101-107
Комплексна фізична реабілітація після компресійних переломів поперекового відділу хребта з використанням профілактора Євмінова. PDF
Елена Николаевна Мятыга / Myatiga O., Е. А. Торпедистов / Torpedistov E. 107-111
ЛІКУВАЛЬНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА В КОМПЛЕКСНІЙ ФІЗИЧНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПІСЛЯ ВНУТРІШНЬОСУГЛОБОВИХ ПЕРЕЛОМІВ П’ЯСТКОВИХ КІСТОК І ФАЛАНГ КИСТІ PDF
Тетяна Григорівна Ананьєва / Ananyeva T., Л. Г. Белоусова / Belousova L. 111-114