2017

XVІІ Міжнародна науково-практична конференція "Фізична культура, спорт та здоров’я"

У збірнику розміщено тези доповідей XVІІ Міжнародної науково-практичної конференці “Фізична культура, спорт та здоров’я“, яка проходила в Харкові 7-8 грудня 2017 року.

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск Дані конф. СТУДЕНТИ

Зміст

Фізичне виховання різних груп населення

Сучасні методи побудови контролю рівня фізичного розвитку і фізичної підготовленості студентів PDF
В. О. Артем’єв, В. В. Колісниченко 9-11
Вивчення фізичної працездатності у студенток медичного вузу з різним ступенем гіпермобільності суглобів PDF
В. Б. Бакурідзе-Маніна 12-14
Рівень розвитку дихальної системи учнів старшого шкільного віку PDF
Т. М. Бала, А. С. Сванадзе 15-18
Рівень розвитку дихальної системи учнів старшого шкільного віку PDF
Т. М. Бала, А. С. Сванадзе 15-18
Раціональна побудова тренувальних занять на розвиток координаційних здібностей у дівчаток 8-9 років, що займаються фігурним катанням на ковзанах в оздоровчій групі PDF
Н. В. Бачинська, А. В. Федоряка 19-22
Розробка методики занять оздоровчою фізичною культурою з жінками першого зрілого віку на прикладі танцювальної аеробіки PDF
А. Г. Гармаш (Говсієвич), І. В. Іванов 23-25
Характеристика фізичного розвитку дітей молодшого шкільного віку, які займаються плаванням в позаурочний час (секції) PDF
Т. І. Гогіна, Л. В. Ільницька 26-28
Пізнавально-оздоровча мотивація як структурній компонент здоров’ятворчої компетентності учнів PDF
Г. В. Григоренко 29-32
Показатели длины и массы тела высококвалифицированных CrossFit спортсменов мужчин PDF
В. А. Жук 33-35
Засоби вдосконалення вестибулярної стійкості та просторового орієнтування льотного складу PDF
В. В. Золочевський, Ф. І. Попов 36-39
Вплив засобів спеціальної фізичної підготовки на рівень психофізіологічних якостей операторів PDF
М. Корчагін, О. Ольховий 40-47
Вплив сучасних фітнес методик на фізичний розвиток дітей дошкільного віку PDF
Т. В. Котляр 48-51
Аналіз антропометричних показників юнаків 16-17 років та їх вплив на швидкість бігу на коротких дистанціях PDF
П. І. Ладика 52-54
Теоретична підготовка школярів як складова процесу фізичного виховання PDF
І. В. Лисак, П. В. Яремчук 55-58
Харчування як засіб підвищення ефективності оздоровчого фізичного навантаження та прискорення процесів відновлення PDF
Н. С. Міcевра, Г. П. Артем'єва 59-62
Контроль показників фізичного розвитку школярів 7-х та 8-х класів PDF
Л. І. Мичковська, Л. І. Пільганчук 63-65
Активний та пасивний відпочинок студентів: їх переваги PDF
К. В. Мулик 66-68
Основні положення Бойової армійської системи (БАрС) в системі спеціальної фізичної підготовки військовослужбовців Повітряних Сил Збройних Сил України PDF
В. С. Откидач, М. В. Корчагін, В. М. Кирпенко 69-71
Характеристика эмоционального интеллекта фитнес тренеров PDF
Е. М. Павлик, В. А. Васькова 72-75
Визначення кількісних характеристик критеріїв оцінки якості стандартів фізичної підготовки військовослужбовців PDF
С. В. Палевич, А. І. Маракушин 76-79
Проблеми реалізації інклюзивного фізичного виховання дітей дошкільного віку PDF
В. М. Пасічник, В. Р. Пасічник 80-83
Про актуальність формування рухових компетенцій студентів вищих закладів освіти PDF
Ю. І. Петренко, В. С. Ашанін 84-87
Основные аспекты организации и проведения занятий по плаванию с детьми грудного возраста PDF
О. А. Пилипко, Е. А. Дружининская 88-91
Вплив фізичної культури на здоров'я студентської молоді в сучасних умовах PDF
М. С. Пруднікова 92-94
Теоретико-методическое обоснование инновационных технологий обучения физкультурно-спортивным двигательным действиям PDF
Т. В. Сидорова, С. А. Багиянц 95-98
Аналіз результатів дослідження рівня знань про здоровий спосіб життя у студентів медичної академії PDF
Н. В. Смирнова-Давлад 99-101
Загальна характеристика відомих програм оздоровчої ходьби PDF
Ю. О. Соколова, А. М. Єфременко 102-105
Фізична підготовленість дітей віком 6-8 років, які розпочали займатися у танцювальному гуртку PDF
Ю. В. Стецюк, М. Я. Ярошик 106-108
Скандинавская ходьба как средство физического воспитания людей среднего и старшего возраста PDF
А. Н. Топорков 109-111
Впровадження регбі-5 в навчальний процес школярів з використанням інформаційних навчальних технологій PDF
Л. В. Філенко, І. Ю Філенко 112-115
Управлінські технології навчальних занять з професійно-прикладної фізичної підготовки з урахуванням рухових здібностей студентів PDF
В. І. Філінков, А. С. Касьянюк 116-119
Розвиток мислення курсантів І–ІІІ курсів засобами інтелектуальних ігор PDF
О. С. Шевченко, А. В. Гришко 120-122
Повышение уровня физического здоровья женщин посредством занятий оздоровительным плаванием PDF
Л. В. Шейко 123-126

Удосконалення підготовки спортсменів різної кваліфікації

Техніко-тактичні дії гандболістів-ветеранів (на прикладі турніру серед чоловічих команд-ветеранів пам’яті В. Л. Друккера) PDF
О. О. Бикова, С. П. Червона 127-131
Особливості змагальної діяльності кваліфікованих плавців, що спеціалізуються на різних дистанціях у вільному стилі в залежності від їх психофізіологічних показників PDF
Ю. В. Близнюк, О. В. Золотарьова 132-134
Структура подготовки в скоростно-силовых видах легкой атлетики PDF
Е. П. Врублевский, С. В. Шеренда 135-138
Особенности влияния танцевального спорта на развитие физических качеств детей 7-10 лет PDF
Е. В. Горбенко, А. А. Лысенко 139-141
Основні положення тренування ветеранів у велосипедному спорті PDF
В. В. Горіна 142-145
Определение средств и методов физической подготовки детей 3-6 лет с учётом их индивидуального развития и физического состояния PDF
Т. И. Дорофеева, О. В. Рябченко 146-149
Використання загально-підготовчих та спеціально-підготовчих вправ у передзмагальній підготовці альпіністів PDF
А. С. Кийко, В. В. Мулик 150-153
Морфо-функціональне та вікове моделювання кваліфікованих біатлоністів PDF
С. М. Котляр 154-157
К вопросу о направлениях коррекции техники теннисистов 10 лет при переходе на игру стандартными мячами PDF
Д. С. Крылов 158-160
Специальная силовая подготовленность бегуний на короткие дистанции различной квалификации PDF
С. В. Лашкевич, Е. П Врублевский 161-164
Вплив нових положень правил суддівства змагань з акробатичного рок-н-ролу на удосконалення змагальних програм кваліфікованих спортсменів класу «Б» PDF
Ю. М. Луценко, Л. С. Луценко 165-169
Обґрунтування концепції формування системи контролю в процесі багаторічного удосконалення у командних спортивних іграх PDF
О. О. Мітова 170-174
Тактичні аспекти виконання подач в змагальній діяльності висококваліфікованих волейболістів PDF
А. Ю. Мельник 175-178
Аналіз показників змагальної діяльності кваліфікованих веслувальниць на байдарках на дистанціях 200 та 500 м PDF
О. І. Мищак 179-182
Індивідуалізація підготовки в баскетболі на візках з урахуванням функціонального класу гравців PDF
М. В. Мішин 183-185
Изменения показателей зрительной и слуховой сенсорных систем волейболистов студенческой команды под влиянием вестибулярних нагрузок PDF
О. К. Моисеєнко, Ю. А. Горчанюк, В. А. Горчанюк 186-190
Развитие специальных двигательных способностей волейболистов 13-14 лет с учетом функционального состояния вестибулярного анализатора PDF
О. К. Моисеєнко, Н. А. Пащенко, И. В. Ширяева 191-194
Совершенствование технической подготовки в художественной гимнастике в упражнениях с предметами PDF
А. Я. Муллагильдина, Н. Б. Дзюба 195-198
Динамика показателей выносливости юных бегунов на средние дистанции PDF
Е. Ю. Насонкина, В. Ю. Галеева 199-201
Вплив агресивності баскетболістів на ефективність їх ігрових показників PDF
О. О. Несен, Є. С. Харченко 202-205
Управління підготовкою футболістів в підготовчому періоді з урахуванням їх ігрового амплуа PDF
С. Овчаренко, А. Яковенко 206-209
Особливості вдосконалення фізичних якостей кваліфікованих веслярів легкої ваги у веслуванні академічному PDF
О. С. Омельченко 210-213
Анализ прохождения ациклических участков дистанции 100 м вольным стилем пловцами высокой квалификации PDF
Е. В. Политько 214-217
Рівень переферійного зору баскетболістів 14 років PDF
І. П. Помещикова, О. В. Кудімова 218-221
Розвиток спеціальної гнучкості в підготовці юних спортсменів в аеробній гімнастиці PDF
С. С. Пятисоцька, М. О. Кобець 222-225
Визначення рівня тактичної підготовленості кваліфікованих бігунів на витривалість PDF
Т. П. Рибальченко, Я. Б. Крайник 226-228
Перешкоди у застосуванні прийомів саморегуляції у психологічній підготовці яхтсменів високої кваліфікації PDF
Ю. Д. Родіна 229-231
Науково-методичне забезпечення підготовки спортсменів в адаптивному спорті PDF
М. С. Розторгуй 232-235
Рівень розвитку силових здібностей студенток 18-ти років PDF
Є. В. Селіванов 236-238
Концепція підготовки збірної команди України з аеронафтичного багатоборства з урахуванням результатів виступу на чемпіонаті Європи PDF
Ж. О. Цимбалюк, О. Г. Піддубний 239-241
Вплив показників технічної підготовленості, морфологічних параметрів, рівня розвитку силових здібностей та зовнішньо-балістичних параметрів на спеціальну підготовленість штовхальників ядра на етапі спеціалізованої базової підготовки PDF
Л. Є. Шестерова, В. О. Рожков 242-245

Здоров’я людини, фізична реабілітація, фізична рекреація та медико-біологічні аспекти фізичної культури та спорту

Дисплазия позвоночника и спорт PDF
Р. В. Антипова, А. Е. Сак 246-248
Зміни якості життя хворих ожирінням як критерій ефективності реабілітаційної програми PDF
М. Г. Аравіцька 249-252
Функціональні можливості дихальної мускулатури туристів під впливом спортивного походу ІІІ категорії складності PDF
Т. І. Гриньова, Л. А. Рубан 253-256
Функціональні особливості серцево-судинної системи учнів 10-11 класів з різними руховими режимами PDF
Т. Є. Комісова, М. Р. Комісов 257-260
Рівень рухової активності та показники регуляції серцевої діяльності у студентів PDF
С. М. Коц, В. П. Коц 261-264
Этические базовые принципы кинезиологии PDF
В. А. Кузьминова, Л. А. Рубан 265-268
Особливості фізичного розвитку представників гірськолижного спорту PDF
Т. М. Куцериб, А. В. Павлишин 269-271
Здоров’я нації з точки зору студентської молоді PDF
С. М. Малахова 272-274
Дослідження стану серцево-судинної системи студентів за пробою С.П. Лєтунова PDF
А. В. Мамотенко, Л. П. Коваленко 275-278
Переваги і особливості занять гирьовим спортом PDF
В. І. Мелешко, В. В. Самошкін 279-282
Засоби реабілітації при епікондилітах ліктьового суглоба PDF
В. С. Полковник-Маркова, О. В. Безʼязична 283-286
Актуальні питання оздоровчо-рекреаційної рухової активності жінок другого періоду зрілого віку PDF
Г. М. Путятіна, С. О. Савіна 287-289
Клініко-морфологічні особливості забою головного мозку PDF
Н. Я. Росолянка, Б. Р. Крук 290-293
Морфологические проявления снижения адаптации структурных элементов позвоночника к физическим нагрузкам PDF
А. Е. Сак, Р. В. Антипова 294-296

Управлінські, психолого-педагогічні, соціологічні, філософські та історичні аспекти фізичної культури і спорту

Проблеми та перспективи розвитку неолімпійського спорту в Україні PDF
Р. Х. Байрамов 297-301
Студентське самоврядування закладу вищої освіти спортивного профілю PDF
А. С. Бондар, Ю. М. Ждамірова 302-305
Состояние и перспективы научных исследований по истории физической культуры и олимпийского спорта в Украине PDF
А. А. Лях-Породько, В. О. Кравчук 306-308
Український олімпійський рух опору 1950–1990 роки: мета, завдання, напрями діяльності PDF
О. О. Лях-Породько, Г. В. Каменєв 309-311
Кир Сотер Ортинський – засновник братства Святого Георгія та «Наддніпрянського Сокола» у Філадельфії (США) PDF
О. О. Лях-Породько, Є. Р. Лапшинська 312-314
Вплив особистості викладача на навчальну мотивацію студентів-спортсменів PDF
О. М. Орленко, С. І. Ткачов 315-318
Диференціація спортивних російсько-українських термінів PDF
О. В. Породько-Лях, А. С. Рєзніков 319-321

Олімпійський рух в Україні становлення, розвиток, сучасність і перспективи

Методичні рекомендації щодо впровадження олімпійської освіти у навчально-виховний процес учнів молодших класів PDF
С. Т. Сапрун 322-325
Перспективи підготовки до Олімпійських ігор жіночої збірної команди з волейболу на підставі виступів у змаганнях у 2017 році PDF
Є. Я. Стрельникова, Г. Ш. Єгіазаров 326-330
Чинники, що впливають на розвиток міжнародного олімпійського руху (1992-2017 рр.) PDF
Л. М. Таран 331-334
Актуальність впровадження олімпійської освіти в процес виховання підростаючого покоління PDF
Я. С. Щербашин 335-338