№ 2(35) (2013)

Зміст

Роль сенсорних систем у розвитку координаційних здібностей дітей шкільного віку з вадами зору PDF
Ліліана Олеговна Магомедова [Liliana Magomedova], Людмила Єгорівна Шестерова [Liudmila Shesterova] 5-8
Фізична підготовка молодших школярів півдня Лівану з урахуванням особливостей тілобудови PDF
Хасан Делбані [Hasan Delbany], Ханка Делбані [Hanka Delbany] 9-13
Шляхи формування фізичної культури особистості студентів вищих навчальних закладів, які за станом здоров’я віднесені до спеціальної медичної групи PDF
Валентина Григорівна Понікарьова [Valentina Ponikariova] 14-17
Поточний контроль показників фізичної підготовленості курсантів військового закладу різних курсів навчання PDF
Олег Іванович Камаєв [Oleg Kamaev], Володимир Валерійович Паєвський [Volodymyr Paievskyi], Олег Олександрович Шевченко [Oleg Shevchenko] 18-21
Вимірювання і тестування у спорті: плавання. PDF
Леонід Прокопович Сергієнко [Leonid Sergienko] 25-33
Методика корекції тренувального процесу в пауерліфтингу з використанням засобів швидкісно-силової спрямованості на етапі попередньої базової підготовки PDF
Дмитро Олександрович Ніжніченко [Dmitro Nizhnichenko] 34-38
Визначення інформативних критеріїв відбору та їх значущості для формування екіпажів у веслуванні академічному на етапі підготовки до вищих досягнень PDF
Олена Олегівна Яковенко [Olena Iakovenko] 39-43
Особливості змагальної діяльності в циклічних видах спорту PDF
Анна В’ячеславівна Плетенецька [Anna Pletenetska] 44-48
Поліморфізми генів, що сприяють високій фізичній працездатності у швидкісно-силових видах легкої атлетики PDF
Світлана Богданівна Дроздовська [Svitlana Drozdovska], Володимир Ілліч Бобровник [Volodymyr Bobrovnik], Олена Вікторівна Криворученко [Olena Krivoruchenko], Володимир Миколайович Ільїн [Volodymyr Ilyin] 49-54
Сесії і програми Міжнародної олімпійської академії як засіб олімпійської освіти PDF
Олександр Анатолійович Томенко [Oleksandr Tomenko] 55-57
Стан фізичного розвитку і фізичної підготовленості юних каратистів на етапі формуючого експерименту PDF
Володимир Олександрович Галімський [Volodymyr Halimskyy] 58-61
Порівняльна характеристика показників спеціальної підготовленості центральних та крайніх захисників 17–19 років PDF
Андрій Анатолійович Перцухов [Andrey Pertsukhov] 62-66
Часові моделі техніки змагальних вправ спортсменів з карате-до на різних етапах спортивної підготовки PDF
Іван Петрович Мудрик [Ivan Mudryk], Наталія Ігоревна Федіна [Natalia Fedyna], Наталія Романівна Хабалюк [Natalia Habalyuk] 67-70
Професіональна фізична підготовка студентів PDF
Тавеел Мохаммед [Taweel Mohammed] 71-75
Порівняльний аналіз ступеню впливу різних факторів на підготовленість 14–15-річних баскетболістів PDF
Ню Юньфей [Niu Yunfei] 76-79
Особливості розвитку веслування на байдарках і каное в україні на сучасному етапі PDF
Ольга Михаїлівна Русанова [Olga Rusanova], Оксана Олександрівна Чередниченко [Oksana Cherednichenko] 80-83
Визначення модельних характеристик рухової діяльності арбітрів у футболі PDF
Анатолій Борисович Абдула [Anatoliy Abdula] 84-86
Особливості психофізіологічних чинників, що забезпечують ефективність техніко-тактичних дій юних тенісистів 6–8 років PDF
В'ячеслав Сергійович Лобода [V. Loboda] 87-91
Вплив тренувальних навантажень різної переважної спрямованості на корекцію психофізіологічного стану юних спортсменів
Сергій Миколайович Воропай [Sergiy Voropay] 95-99
Покращення фізичного стану студентської молоді під впливом занять оздоровчим бігом
Тетяна Борисівна Серорез [Tetiana Serorez], Валентина Миколаївна Мершавка [Valetyna Mershavka] 100-107
Порівняльна характеристика фізичного стану студентів факультету морських технологій та судноводіння Севастопольського національного технічного університету PDF
Людмила Олександрівна Гальчинская [Liudmila Gal’chinskaja], Герман Ігоревич Анохин [German Anokhin] 108-111
Становлення специфічного біологічного циклу велосипедисток 12–13 років під впливом специфічних навантажень PDF
Марина Сергіївна Пруднікова [Maryna Prudnikova], В’ячеслав Володимирович Мулик [Viacheslav Mulik], Віктор Петрович Бізін [Viktor Bizin] 112-115
Збільшення об’єму м’язів при фізичних навантаженнях може мати й негативні наслідки PDF
Микола Григорович Самойлов [Nikolay Samoilov] 116-119
Фізична працездатність та функціональні можливості дихальної системи юних футболістів з різними варіантами біологічного розвитку PDF
Сергій Іванович Петренко [Sergiy Petrenko] 120-123
Оцінка функціональної підготовленості спортсменів різної спеціалізації PDF
Володимир Миколайович Фаворитов [Volodymyr Favouritov], Вадим Миколайович Гостіщев [Wadim Gostishev] 124-127
Значення передопераційного періоду у відновленні рухової функції колінного суглоба при артроскопічній реконструкції передньої хрестоподібної зв’язки PDF
Олексій Константинович Ніканоров [Oleksiy Nikanorov] 131-133
Комплексна фізична реабілітація дітей при бронхіальній астмі II ступеня тяжкості на стаціонарному етапі PDF PDF (Русский)
Ольга Володимирівна Пєшкова [Olga Peshkova], Ольга Миколаївна Авраменко [Olga Аvramenko], О. В. Мітько [O. Mitko], Л. О. Третяк [L. Tretyak] 134-143
Лікувальна фізична культура в комплексній фізичній реабілітації після артроскопічної операції з приводу розриву зв’язок колінного суглоба PDF
Ольга Володимирівна Без’язична [Olga Bezyazychnaya] 144-146
Особливості проведення масажної процедури особам з високими стадіями гіпертонічної хвороби PDF
Павло Богуславович Єфіменко [Pavlo Iefimenko] 147-149
Розробка тестової методики визначення хронотипів системи травлення для осіб, які займаються фітнесом, та при проведенні фізичної реабілітації як складової оздоровчих фітнес-програм PDF
Олег Іванович Циганенко [Oleg Tsyganenko], О. Л. Паладіна [O. Paladina], Ярослав Володимирович Першегуба [Yaroslav Persheguba], Н. А. Склярова [N. Sklyarova], Л. Ф. Оксамитна [L. Oksamytnaya] 150-153
Спосіб об’єктивізації гіпервентиляційного синдрому при нейроциркуляторній дистонії у дівчат PDF
Валерій Анатолійович Левченко [Valeriy Levchenko], Дана Василівна Сарабай [Dana Sarabai] 154-156
Сучасні методи фізичної реабілітації дітей дошкільного віку, хворих на церебральний параліч: версії, теорії, суперечки (огляд літератури) PDF
Юлія Миколаївна Кривошлик [Yulia Kryvoshlyk] 157-160

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ЗАСОБІВ І ТЕХНОЛОГІЙ У ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ І СПОРТІ

Використання інформаційних технологій в управлінні технічною підготовкою стрибунів з жердиною PDF
В’ячеслав Вадимович Шутєєв [Viacheslav Shutyeyev], Тетяна Миколаївна Шутєєва [Tetiana Shutyeyeva], Олег Борисович Подоляка [Oleg Podolyaka] 163-166
Залежність між психічним станом і фізичною підготовкою студентів PDF
Микола Федорович Курилко [Mykola Kurilko] 169-172
Напрямки розвитку фізичної культури у КНР PDF
Ван Сюємань [Van Xuemang] 172-175
Шляхи вдосконалення процесу фізичного виховання курсантів на етапі початкового навчання у вищих навчальних закладах PDF
Дмитро Петрович Кисленко [Dmytro Kislenko] 177-180
Система управління стоклітковими шашками як інтелектуальним видом спорту, на міжнародному рівні PDF
В. Г. Бєлая [V. Belaja], Іван Іванович Приходько [Ivan Prihod’ko], Світлана Стадник [Svitlana Stadnik] 181-185
Удосконалення механізму професійно-орієнтаційної роботи серед абітурієнтів щодо вибору майбутньої професії у сфері фізичної культури та спорту
В. О. Артем’єв [ V. Artemiev], О. В. Горбенко [О. Horbenko], І. Г. Хомко [I. Khomko] 186-189
Соціокультурна роль та функції суб’єктів маркетингу у спорті PDF
Лідія Михайлівна Газнюк 190-195
Мотивація студентів з низьким рівнем здоров’я до самостійних занять фізичним вихованням PDF
Анастасія Євгеніївна Подоляка [Anastasiya Podolyaka], О. Є. Безніс [O. Beznis] 196-198
Маркетинг фізичної культури як елемент соціальної сфери суспільства (соціально-філософський аналіз) PDF
Сергій Олександрович Разумовський [Sergiy Razumovskiy] 199-203
Позитивні зміни у психіці спортсменок, які займаються фітнесом PDF
Олена Миколаївна Шишкіна [Olena Shishkina] 204-206