№ 39 (1084) (2013)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск Випуск 39

Зміст

Геологія

Особливості обводнення газоконденсатних та нафтових покладів родовищ Дніпровсько-Донецької западини PDF
В. М. Абєлєнцев, А. Й. Лур’є, М. Ю. Нестеренко 9-14
Прогнозування нових об'єктів пошуку вуглеводнів в обрамленні Чутівсько-Білухівського штоку за структурно-геоморфологічними дослідженнями PDF
Н. П. Агрес, Г. О. Фільова, О. А. Олійник 15-21
Порівняльна характеристика хімічного складу грунтових вод Ширазької і Хорамабадської міжгорних впадин Ірану Без заголовку (Русский) PDF (Русский)
Амджади Азиз 22-30
Оцінка складу та парагенезису пікроільменітів із осадових комплексів для прогнозування їх корінних джерел PDF (Русский)
В. В. Андреев, А. А. Корховой, А. В. Чуенко 31-39
Структурно-тектонічні особливості південно-східного сегменту Дніпровсько-Донецького рифтогену (з позиції здвигової тектоніки) PDF
О. Л. Василенко 40-44
Геологічні фактори формування несклепінних пасток в особливих зонах нафтогазонакопичення Дніпровсько-Донецького авлакогена PDF
І. В. Височанський 45-65
Інтрузивні вторгнення та соляні діапіри, як канали тепломасопереносу PDF (Русский)
А. В. Загороднов 65-71
Зональні особливості неафтогазонакопичення Дніпровсько-Донецької западини PDF (Русский)
А. П. Зарицкий, П. В. Зарицкий 71-75
Метаморфічні породи грубоуламкового матеріалу з вугільних шарів Донецького басейну PDF (Русский)
А. А. Клевцов 76-78
Перспективи нарощення вуглеводневої сировинної бази Закарпатської газоносної області (на прикладі Залузького субрегіонального підняття) PDF
Андрій Андрійович Локтєв 79-83
До проблеми формування геохімічних та металогенічних провінцій PDF (Русский)
В. С. Лутков, А. В. Чуенко 83-94
Перспективи дорозвідки верхньовізейських газоконденсатних покладів Котелевського родовища PDF
Л. О. Міщенко 95-98
Изменение свойств дисперсных грунтов в зоне влияния «ЕВРАЗ - ДМЗ им. Петровского» PDF (Русский)
Т. П. Мокрицкая, О. С. Коник 98-101
Характеристика експлуатаційних ресурсів підземних вод масиву Агармиш та їх раціональне використання PDF
В. Н. Прибылова, Г. В. Бондарчук 102-104
Деякі особливості продуктивності тріасових відкладів Шебелинського родовища PDF
Г. Є. Святенко, І. В. Височанський, О. Г. Дюков, Ю. М. Масалітіна 105-109
Перспективи виявлення пропущених об’єктів на родовищах вуглеводнів, що тривалий час перебувають в розробці PDF
Г. Я. Стебельська 110-112
Проблеми забруднення підземної гідросфери промислових регіонів (на прикладі Донбасу) PDF
В. Г. Суярко, В. А. Пересадько 112-119
Закономірності традиційного і нетрадиційного газонакопичення в аспекті гідрогеологічної та катагенетічної зо-нальності (на прикладі Дніпровсько-Донецької западини) PDF (Русский)
В. А. Терещенко 119-125

Географія

Територіальний розподіл туристсько-рекреаційних ресурсів Херсонської області (на основі кластерного аналізу) PDF
Я. В. Василевська 126-130
Особливості просторово-часового розподілу аномалій температурно-вологісних характеристик повітря в північному полярному регіоні PDF
Т. Є. Данова, Є. А. Мельник 131-136
Підходи до визначення поняття «соціальна інфраструктура» PDF
П. О. Кобилін 137-142
Суспільно-географічні особливості формування інвестиційної привабливості Харківського регіону PDF
Г. О. Кулєшова, Т. В. Озерська 142-146
Зміни грозової активності на території України в ХХ та на початку ХХІ сторіччя PDF
Ю. М. Мацук 147-151
Особливості транспортно-комунікаційної інфраструктури сільської місцевості Донецької області Без заголовку PDF
Л. М. Нємець, К. Ю. Сегіда, Ю. К. Яковлева 151-155
Соціально-економічне значення орендних відносин у сільськогосподарському землекористуванні в Україні PDF
В. М. Опара, О. А. Домбровська 155-159
Моделювання траєкторії розвитку системи освіти Луганської області PDF
В. В. Панкратьєва 160-167
Суспільно-географічні особливості системи охорони здоров’я Волинської області PDF
Т. Г. Погребський 167-171
Особливості експорту та імпорту послуг в Харківській області PDF
І. О. Полевич 171-175
Вплив Скандинавського коливання на температуру повітря у Східній Європі PDF (Русский)
А. Б. Полонский, И. А. Кибальчич 175-181
Аналіз режиму хмарності Антарктиди PDF
О. М. Прокоф’єв 182-187
Внутрішньорегіональні особливості формування демографічного капіталу Харківської області PDF
К. Ю. Сегіда 187-192
Особливості розвитку економічного потенціалу Харківського регіону та його складові PDF
Є. Ю. Телебєнєва 192-196
Особливості транспортного комплексу великого міста PDF
Д. А. Шинкаренко 196-201
Загальна динаміка регіональних геодемографічних процесів в Україні PDF
В. В. Яворська 201-206

Екологія

До питання впливу космогенних факторів на геодинамічні процеси і їх врахування при проектуванні і експлуа-тації об`єктів підвищеної небезпеки PDF (Русский)
И. Б. Абрамов, К. И. Абрамов, И. В. Удалов, Ф. В. Чомко, Д. Ф. Чомко 206-217
Заходи з охорони довкілля під час експлуатації накопичувачів промислових відходів PDF (Русский)
А. П. Завальный 217-223
Особливості оцінки екологічного ризику при використанні підземних вод Керченського півострова PDF (Русский)
И. Д. Кудрик, А. В. Ошкадер 223-229
Зміна запасів і якості підземних вод в умовах інтенсивної експлуатації водоносних горизонтів на території Бєл-городської області PDF (Русский)
А. Н. Петин, И. А. Погорельцев, И. М. Уколов, М. В. Кононова 229-233
Вміст пестицидів у підземних водах та грунтах Донеччини PDF
Г. Є. Потапенко 233-237
Оцінка впливу техногенного навантаження на геологічне середовище та особливості накопичення забруднбвачів в зоні розміщення зміївської тес (Харківська область) PDF
В. Н. Прибылова 237-243
Гідрогеохімічні особливості фтора у зоні гіпергенезу Донбасу та деякі аспекти його впливу на організм людини PDF
О. О. Сердюкова 243-246
Глобальна тріщинуватість Юзівської площі і її гідрогеологічне значення PDF (Русский)
В. В. Яковлєв, С. Н. Ананьев 246-255