DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6733.30.2015.52805

Розрахунково-експериментальний метод обгрунування терміну експлуатації вагонів

V. S. Voropai

Анотація


У статті запропонований метод обґрунтування терміну експлуатації вагонів-цистерн, які експлуатуються хімічними промисловими підприємствами. Розроблена принципова схема розташування датчиків тензометрування та наведені результати випробувань вагонів-цистерн

Ключові слова


безпека; промислові підприємства; вагони-цистерни; залишковий ресурс; показники використання; механічні напруги; обичайка котла; зріджений газ

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Дьомін Ю.В. Залізнична техніка міжнародних транспортних систем (вантажні перевезення) / Ю.В. Дьомін. – К. : Юнікон Прес, 2001. – 352 с.

Воропай В.С. Методика по оценке технического состояния вагонов-цистерн парка про-мышленных предприятий / В.С.Воропай // Вісник Приазовського державного технічного університету. Сер. : Технічні науки : Зб. наук. пр. / ДВНЗ «ПДТУ». – Маріуполь, 2010. – Вип. 29. – С. 222-230.

Воропай В.С. Повышение ресурсных возможностей парка вагонов-цистерн промыш-ленных предприятий : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.22.12 / В.С. Воропай; ГВУЗ «ПГТУ». – Мариуполь, 2013. – 21 с.

Цистерны. (Устройство, эксплуатация, ремонт) : справочное пособие / В.К. Губенко и др. – М. :Транспорт, 1990. – 151 с.

Положение о продлении сроков службы грузовых вагонов курсирующих в междуна-родном сообщении (Приложение №39) // Протокол 52 заседания Совета СНГ и Балтии от 13-14 мая 2010г.

Кельрих М.Б. Вибрационные испытания вагонов / М.Б. Кельрих, Г.А. Беспалов // Тез. докл. Всесоюзн. конф. по вибрационной технике. – Кутаиси-Тбилиси, 1981. – С. 11.

Третьяков А.В. Управление индивидуальным ресурсом вагонов в эксплуатации / А.В. Третьяков. – СПб.: ОМ-Пресс, 2004. – 348 с.

Надёжность и эффективность в технике: справочник: в 10 кн. кн.8: Эксплуатация и ремонт / под ред. В.И. Кузнецова и Е.Ю. Барзиловича. – М.: Машиностроение, 1990. – 320 с.

Долматов А.А. Динамика и прочность четырехосных железнодорожных цистерн : сборник научных трудов / А.А. Долматов, Н.Н. Кудрявцев. – Москва : Трансжелдориздат, 1963. – 124 с.

Нормы для расчета и проектирования вагонов железных дорог МПС колеи 1520 мм (несамоходных) / ГосНИИВ-ВНИИЖТ. – 1996. – 354 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
Вміст даного сайту доступний згідно з ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуція») 4.0 Всесвітня.