№ 1 (2016)

Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти

Зміст

Педагогіка i психологія

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ Я-КОНЦЕПЦІЇ У СТАРШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ PDF
Є.М. Калюжна, А.О. Дудко 3-9
ДВОРІВНЕВА МОДЕЛЬ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ PDF
Г.А. Дмитренко, С.В. Мудра, А.Є. Спіцина 10-16
ДЕЯКІ ШЛЯХИ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТАМ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ PDF
Н.В. Яременко 17-21
ВПЛИВ МУЗИКИ НА ПСИХОЛОГІЧНИЙ СТАН УЧНІВ PDF
О.В. Шевяков, Я.А. Славська 22-27
АНАЛІЗ СПРИЙНЯТТЯ СТУДЕНТАМИ ІМІДЖУ ВИКЛАДАЧА PDF
O.А. Слободиська, З.С. Савчук 28-32
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЧИТАЦЬКОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ ГУМАНІТАРИЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
В.В. Лаппо 33-40
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ КОНЦЕПТУ «СТАВЛЕННЯ ЛЮДИНИ ДО ПРАЦІ» PDF
А.В. Караваєва 46-52
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ АГРО-ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ PDF
А.В. Найдьонова 53-58
КОМПЕТЕНЦІЯ ТА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ ПЕДАГОГІКИ. РОЛЬ ПЕДАГОГА У ФОРМУВАННІ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ PDF
С.В. Бабак, К.В. Бабак 59-68

Професійна освіта

ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВНЗ УКРАЇНИ АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ PDF
Н.А. Глуховська 69-72
Формування соціокультурної компетенції у студентів немовних вишів в контексті євроінтеграційного розвитку України
Ю.О. Дем'янова 73-75

Інклюзивна освіта

ПРОСТІР ІНТРАСУБ’ЄКТНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ІНШИМ ДОШКІЛЬНИКІВ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ: ОПЕРАЦІОНАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ ДОСЛІДЖЕННЯ PDF
І.М. Омельченко 76-84
СПЕЦИФІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ ПРИ ГЛИБОКИХ ПОРУШЕННЯХ ЗОРУ PDF
В.В. Кобильченко 85-91
ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ЛЮДЕЙ З ВАДАМИ ЗОРУ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО ПРОСТОРУ PDF
Є.А. Клопота 92-98