№ 2 (2019)

Зміст

Статті

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЗБЕРЕЖЕННЯ ФОНДІВ У БІБЛІОТЕКАХ УКРАЇНИ: ІСТОРІОГРАФІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ PDF
Tаtyana Sydorenko, Alona Fihura 6-13
ВІРТУАЛЬНИЙ БІБЛІОТЕЧНИЙ ПРОСТІР ЯК СЕРЕДОВИЩЕ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ БІБЛІОТЕК м. ЛУЦЬКА) PDF
Tetyana Zhalko, Natalia Lyashuk 14-21
КЛАСИФІКАЦІЙНА СИСТЕМА РЕГЕНСБУРГ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК PDF (English)
Bernd Lorenz 21-29
БІБЛІОГРАФОЗНАВЧІ РОЗВІДКИ НА СТОРІНКАХ ЖУРНАЛУ «БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО. ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО. ІНФОРМОЛОГІЯ» PDF
Elena Politova 30-36
ТЕМАТИЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ ПУБЛІКАЦІЙ У БІБЛІОТЕКОЗНАВЧІЙ ПЕРІОДИЦІ PDF
Tetiana Shelest 37-43
ДИСФУНКЦІЙНІСТЬ ДОКУМЕНТА ЯК ФЕНОМЕН ПОЗИЦІЮВАННЯ У КОМУНІКАЦІЙНІЙ ВЗАЄМОДІЇ PDF
Мaria Komova 44-54
КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ДОКУМЕНТАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ БІБЛІОТЕКОЮ В СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF
Nataliуa Kovalchuk 55-62
УПРАВЛІНСЬКА ДОКУМЕНТАЦІЯ ЯК ГОЛОВНЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ ДЖЕРЕЛО ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ PDF
Lesya Kovalska 62-69
ДОКУМЕНТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ В АСПЕКТІ ТЕОРІЇ ДОКУМЕНТАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ PDF
Viktoriya Dobrovolska 69-77
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОКУМЕНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ PDF
Nataliia Boiko 78-86
ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ІНДИКАТОР СТАНУ ЇЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
Yuriy Paleкha 87-96
ВИЯВИ ТРАНСФОРМАЦІЇ НАУКОВОГО КОНТЕНТУ PDF
Alina Petrushka 96-105
ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВІ ТЕЗАУРУСИ: СВІТОВИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ PDF
Halyna Matsiuk 106-115
СИСТЕМА РЕЙТИНГУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
Valeriia Vasylenko 116-123
УКРАЇНОМОВНИЙ ПРОСТІР ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ СКЛАДНИК В СИСТЕМІ ЗАХИСТУ ДЕРЖАВИ ВІД ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІЙН PDF
Igor Parfeniuk 123-129
ЕВОЛЮЦІЯ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ: СТАНОВЛЕННЯ НОВОЇ КУЛЬТУРНОЇ РЕАЛЬНОСТІ PDF
Mariia Yakubovska, Natalia Masi 130-136
ПРОФЕСІЙНІ СТАНДАРТИ ТА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В СФЕРІ PR-ДІЯЛЬНОСТІ PDF (English)
Olena Kynderevych 136-141
ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХІДНИХ PR-МЕТОДІВ МУЗИЧНОГО ШОУ-БІЗНЕСУ НА ПРИКЛАДІ ЕТНОГУРТУ «ДАХАБРАХА» PDF
Nadezhda Vartsaba 142-148
ПАТРІОТИЧНА РЕКЛАМА В УКРАЇНІ: ВІДПОВІДЬ НА ВИКЛИКИ ЧАСУ PDF
Vadym Osaula 148-154
СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНІ МЕРЕЖІ ПОЛІТИЧНОЇ ЕЛІТИ В ГЛОБАЛЬНОМУ УПРАВЛІННІ PDF
Hanna Verbytska 154-161
ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ PDF
Юрій Іванович Горбань 162-164