№ 4 (2019)

Зміст

Статті

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ БІБЛІОТЕКИ В СЕРЕДОВИЩІ ЦИФРОВОЇ НАУКИ PDF
Вікторія Копанєва 6-13
ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АМЕРИКАНСЬКИХ БІБЛІОТЕКАРІВ В УМОВАХ ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЙ PDF
Людмила, Ольга Філіпова, Олійник 14-20
СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА КНИГА В ЖИТТІ МОЛОДІ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ PDF
Ольга, Наталія Анісімова, Крисько 21-31
КООПЕРАЦІЯ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ В НАПРЯМІ ЗБЕРЕЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДОКУМЕНТАЛЬНОЇ СПАДЩИНИ PDF
Ольга, Олеся Щербіна, Шевчук 32-37
ФОРМУВАННЯ МЕДІА- ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПУБЛІЧНИХ БІБЛІОТЕК PDF
Тетяна, Надія Яворська, Щусь 38-46
ГЕРОЇ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ (1917–1921 РР.): ВІДОБРАЖЕННЯ У БІБЛІОГРАФІЧНИХ ВИДАННЯХ PDF
Олександр Дуднік 47-53
СТАНДАРТИ ISO, ПРИСВЯЧЕНІ ПРОЦЕСАМ ОЦИФРОВУВАННЯ, КОНВЕРСІЇ ТА МІГРАЦІЇ ДОКУМЕНТІВ PDF
Оксана, Вікторія Тур, Шабуніна 54-61
КАТЕГОРІАЛЬНІ ПАРАДИГМИ ТЕКСТУ ДОКУМЕНТА PDF
Галина Лукаш 62-67
ДОКУМЕНТНІ КОМУНІКАЦІЇ В УПРАВЛІННІ БІБЛІОТЕКОЮ PDF
Наталія Ковальчук 68-74
ВЕБ-САЙТ ЯК СКЛАДОВА ДОКУМЕНТНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: СТРУКТУРА, РЕСУРСИ, ЗМІСТ PDF
Наталія Бойко 75-83
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ФАХІВЦІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА» У ЗВО І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ PDF
Людмила, Валентина Ющенко, Базар 84-90
SOCIO-COMMUNICATION RESOURCES OF CULTURAL INFORMATION IN MODELING THINKING AND BEHAVIOR OF INFORMATION CONSUMERS PDF (English)
Мaria, Andriy Komova, Peleshchyshyn 91-100
ДО ПИТАННЯ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ БРЕНДИНГУ УНІВЕРСИТЕТУ PDF
Тетяна Коржова 101-109
ФОРМУВАННЯ ЧИТАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ І КУЛЬТУРИ У СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В ПРОЕКТІ «КНИГА У ВІРТУАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ» PDF
Віта Хміль-Чуприна 110-116
THEORETICAL FRAMEWORK FOR STUDY OF SOCIO-COMMUNICATION SPACE OF CULTURE PDF
Viktoriya Dobrovolska 117-123
DIGITALIZATION, INFORMATION AND COMMUNICATION SERVICES OF THE NETWORK OF LIBRARIES IN UKRAINE FOR YOUTH
Kateryna Tyshkevych 124-131