№ 2(22) (2014)

Науковий вісник ЧДІЕУ

Висвітлюються актуальні проблеми розвитку сучасної економіки, функціонування та розвитку підприємств різних форм власності, інвестиційно-інноваційної діяльності, підвищення конкурентоспроможності національної економіки, регіонального розвитку. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів, практиків.

Зміст

Економіка та управління національним господарством

ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА КЛАСТЕРОУТВОРЕННЯ В РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ PDF
Дмитро Миколайович Стеченко, Ігор Володимирович Безуглий 9-18
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Лариса Олексіївна Коваленко, Тетяна Василівна Міхєєнко 19-24
МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА В РАМКАХ ІНФЛЯЦІЙНОГО ТАРГЕТУВАННЯ: УРОКИ ВІД ПРОМИСЛОВИХ КРАЇН ТА КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ PDF
Олімхон Фуркат углі Алікорієв, Халілілло Сайдахмедович Хамідов 25-32
ІНФОРМАЦІЙНІ ПОТРЕБИ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РИНКОВОЇ САМООРГАНІЗАЦІЇ PDF
Олена Іванівна Зайцева, Катерина Володимирівна Самойленко 33-36
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ PDF
Кіра Олександрівна Басенко 37-44

Регіональна економіка

ПРОГРЕСИВНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ФОРМИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ PDF
Олег Миколайович Гордуновський 45-49
МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ГАСТРОНОМІЧНОГО ТУРИЗМУ В ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ PDF
Наталія Олександрівна Алєшугіна, Петро Федорович Коваль 50-53

Інвестиції

РЕЙТИНГОВИЙ АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В УКРАЇНІ PDF
Максим Вікторович Дубина, Д. С. Пілевич 54-60

Інновації

ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ PDF
Володимир Федорович Савченко 61-69
СВІТОГЛЯДНО-МЕТОДОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ КОНСТИТУТИВНО-КЛЮЧОВИХ ЧИННИКІВ ФОРМУВАННЯ, НАРОЩЕННЯ ТА ПОВНОГО ОСВОЄННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ PDF
Людмила Степанівна Ладонько 70-74

Міжнародна економіка

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В УКРАЇНІ PDF
Валентина Борисівна Тропіна 75-80

Управління підриємством

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Ірина Михайлівна Вахович, Юлія Вікторівна Волинчук, Ірина Миколаївна Пушкарчук 81-88
КОНТРОЛІНГ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ТА МЕХАНІЗМ ЗДІЙСНЕННЯ ЗМІН В УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНІСТЮ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Ольга Іванівна Гарафонова 89-96
УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Олена Михайлівна Клименко, Ольга Володимирівна Полякова 97-104

Фінанси. Банківська справа.

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ АКТИВАМИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОГО РИНКУ PDF
Світлана Василівна Онишко 105-110
ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ НА СВІТОВОМУ ФІНАНСОВОМУ РИНКУ PDF
Ольга Вікторівна Абакуменко, Роман Олегович Бистров 111-117
ЗОЛОТО– ВАЖЛИВА СКЛАДОВА МІЖНАРОДНИХ РЕЗЕРВІВ PDF
Максим Юрійович Демченко 118-124
ДЕФІНІЦІЇ ПОНЯТТЯ“ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛІНГ” PDF
Вікторія Геннадіївна Маргасова, Катерина Михайлівна Катрушенко 125-128
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В НАПРЯМКУ НАРОЩЕННЯ ОБСЯГІВ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ PDF
Костянтин Євгенович Лавров 129-135
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ РИЗИКІВ ГАРАНТУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ ВКЛАДІВ PDF
Дмитро Борисович Чеховський 136-142