Науковий журнал «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія»

Журнал підтримує політику відкритого доступу

Рік заснування: 2004

Галузь та проблематика: У журналі висвітлюються актуальні питання бібліотекознавства, документознавства, соціальних комунікацій.

ISSN 2409-9805 (Print)
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №&nbsp21135-10933 ПР від 08.12.2014 р.

Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015 р. №747 як фахове видання із соціальних комунікацій.

Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 06.11.2015 р. №&nbsp1151 як фахове видання зі спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

Збірник зареєстровано в міжнародних науково-метричних системах: Science Index (РІНЦ); Google Scholar; Research Bible; Polish Scholarly Bibliography; BASE.

Періодичність: 4 рази на рік
Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)
Засновник: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

Головний редактор: Литвин&nbspС.Х., доктор історичних наук, професор
Відповідальний секретар: Добровольська&nbspВ.В., кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент
Адреса редакції: вул. Лаврська, 9, кім. 204, корпус 11, Київ, Україна, 01015

Тел.: +38(044)280-2193
E-mail: nauka@nakkkim.edu.ua