Науковий журнал «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія»

Журнал підтримує політику відкритого доступу

Рік заснування: 2004

Галузь та проблематика: У журналі висвітлюються актуальні питання бібліотекознавства, документознавства, соціальних комунікацій.

ISSN 2409-9805 (Print)
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №&nbsp21135-10933 ПР від 08.12.2014 р.

Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015 р. №747 як фахове видання із соціальних комунікацій.

Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 06.11.2015 р. №&nbsp1151 як фахове видання зі спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

Збірник зареєстровано в міжнародних науково-метричних системах: Science Index (РІНЦ); Google Scholar;Central and Eastern European Online Library (CEEOL); CiteFactor.

Періодичність: 4 рази на рік
Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)
Засновник: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

Головний редактор: Литвин С.Х., доктор історичних наук, професор
Відповідальний секретар: Добровольська В.В., кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент
Редакційна колегія: Збанацька О.М., д. наук з соц. комунікацій, доцент (заст. головного редактора); Бездрабко В.В., д. і. н., проф.; Білущак Т.М., канд. іст. наук; Веретеннікова Н.В., канд. наук із соц. комунікацій; Веденєєв Д.В., д. і. н., професор; Дубровіна Л.А., д. і. н., проф., член-кор. НАН України; Заваліна О.Л., д. інформаційно-бібліотечних наук (США); Збігнєв Осінський, д. наук, професор (Польща); Кунанець Н.Е., д. наук із соц. комунікацій, професор; Лобузіна К.В., д. наук із соц. комунікацій; Маслак В.І., д. і. н., професор; Новальська Т.В., д. і. н., професор; Парвіз Казімі, д. філософії (Азербайджан); Ржеуський А.В., канд. наук із соц. комунікацій; Тур О.М., д. наук із соц. комунікацій, професор; Шемаєва Г.В., д. наук із соц. комунікацій, професор. Адреса редакції: вул. Лаврська, 9, кім. 204, корпус 11, Київ, Україна, 01015

Тел.: +38(044)280-2193
E-mail: nauka@nakkkim.edu.ua