Проблеми сучасної психології

Збірник наукових праць

Збірник наукових праць «Проблеми сучасної психології» Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України включено до Переліку наукових фахових видань України, Категорія «Б», психологічні спеціальності – 053 відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 р. №1643 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 16 грудня 2019 року та внесення змін до наказів Міністерства освіти і науки України».

ISSN друкованої версії 2227-6246

ISSN онлайнової версії 2663-6956

Видавець:

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України

Проблематика збірника:

Tеоретичні та прикладні проблеми загальної психології та історії психології, соціальної психології та девіантної поведінки, психології творчості та обдарованості, психології навчання, організаційної та управлінської психології, психологічної допомоги та консультативної практики, розвитку дитини в умовах дошкільної та початкової освіти, когнітивної психології, психосемантики і психолінгвістики, середовищної та екологічної психології, психофізіології та психології здоров’я.

Зображення домашньої сторінки журналу