Проблеми сучасної психології

Збірник наукових праць

ISSN друкованої версії 2227-6246

ISSN онлайнової версії 2663-6956

Видавець:

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України

Проблематика збірника:

теоретичні та прикладні проблеми загальної психології та історії психології, соціальної психології та девіантної поведінки, психології творчості та обдарованості, психології навчання, організаційної та управлінської психології, психологічної допомоги та консультативної практики, розвитку дитини в умовах дошкільної та початкової освіти, когнітивної психології, психосемантики і психолінгвістики, середовищної та екологічної психології, психофізіології та психології здоров’я.

Зображення домашньої сторінки журналу