Вісник ДонНУЕТ. Серія "Економічні науки"

Серія «Економічні науки» виходить 2 рази на рік. Видається з 1999 р.

Реєстраційне свідоцтво КВ № 13182-2066ПР від 25.07.2007 р. видано Міністерством юстиції України.

Входить до Переліку наукових фахових видань, затвердженого ВАК України, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт. Постанова № 1-05/4 від 14.10.2009 р.

Анонси

 

Прийом статей для чергового номеру

 

Прийом статей до чергового номера наукового журналу «Вісник ДонНУЕТ» (серія «Економічні науки») № 3/2013. Строк подання матеріалів для публікації до 30 квітня 2013 р. Видання номеру планується наприкінці III кварталу 2013 р.

Більш детальну інформацію можна отримати у відповідального секретаря – Наумчук Ольги Анатоліївни за ел. поштою krymka2008@mail.ru

 
Опубліковано: 2013-04-04
 
Більше анонсів...