Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

Науковий журнал “Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв”

Журнал підтримує політику відкритого доступу

Рік заснування: 1999

Галузь та проблематика: В журналі висвітлюються актуальні питання культурології та мистецтвознавства. Видння розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, усіх, хто прагне отримати грунтовні знання теоретичного і прикладного характеру

ISSN 2226–3209 (Print), ІSSN 2409–0506 (Online)
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 19938-9738ПР від 17.05.2013

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 06.11.2015 р. № 1151 є фаховим виданням зі спеціальностей: культурологія; аудіовізуальне мистецтво та виробництво; образотворче мистецтво; декоративне мистецтво, реставрація; хореографія; музичне мистецтво; сценічне мистецтво


Збірник зареєстровано в міжнародних науково-метричних системах: Thomson Reuters Web of Science, EBSCO, DOAJ ROAD,Open Academic journal Index; CiteFactor; Polich Scholary Bibliography; Google Scholar; Journals Impact Factor; BASE; InnoSpace; Scientific Indexing Services; Російський індекс наукового цитування (РІНЦ); International Impact Factor Services; Research Bible, CEEOL (Central and Eastern European Online Library); Index Copernicus.

Періодичність: 4 рази на рік
Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)
Засновник: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

Головний редактор: Шульгіна В.Д., доктор мистецтвознавства
Відповідальний секретар: Вільчинська І.Ю., доктор політичних наук
Адреса редакції: вул. Лаврська, 9, кім. 37, корпус 11, Київ, Україна, 01015

Тел.: (044) 280-21-93
E-mail: nauka@nakkkim.edu.ua
E-mail: visnyk@nakkkim.edu.ua