Поточний номер

№ 2 (2021)
Опубліковано: 2021-09-17

Культурологія

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Музичне мистецтво

Переглянути всі випуски

Збірник зареєстровано в міжнародних науково-метричних системах: EBSCO; DOAJ ROAD; Open Academic journal Index; CiteFactor; Google Scholar; Scientific Indexing Services; Science Index (РІНЦ); International Impact Factor Services; CEEOL (Central and Eastern European Online Library); Index Copernicus.

Періодичність: 4 рази на рік
Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)
Засновник: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

Головний редактор: Денисюк Ж.З., доктор культурології
Відповідальний секретар: Карпов В.В., доктор історичних наук
Редакційна колегія: Литвин С.Х., д.і.н., професор (заст. головного редактора); Афоніна О.С., д. мист., професор; Бітаєв В.А., д.філос.н., професор, член-кор. НАМ України; Вєдєнєєв Д.В., д.і.н., професор; Волков С.М., д.культ., професор; Герчанівська П.Е., д.культ., професор; Донченко Н.П., засл. діяч мистецтв України, професор; Езкуерро А., д.філос. (Іспанія); Жуковін О.В., к. мист.; Зосім О.Л., д. мист., доцент; Каппелліні В., д.філос., професор (Італія); Каталінік В., д. філос. (Хорватія); Кайл К., д.філос. (Німеччина); Кнаут М., д.філос., професор (Німеччина); Льоос Х., д.філос., професор (Німеччина); Овчарук О.В., д.культ., професор; Пастерняк В., д. габілітований, професор (Польща); Ростіролла Д., д.філос. (Італія); Сабадаш Ю.С., д. культ., професор; Сапенько Р., д-р габілітований, професор (Польща); Тахіаос Антоніос Еміліос Н., д.і.н., професор, член-кор. Афінської академії наук з літератури та мистецтва (Греція); Хемслі Д., д.філос. (Великобританія); Чернець В.Г., д.філос., професор; Шванднер Г., д.філос., професор (Німеччина); Штанке Г., д.філос., професор (Німеччина); Шульгіна В.Д., д. мист., професор; Юренієне В., д., професор (Литва), Яковлев О.В., д.культ., доцент. Адреса редакції: вул. Лаврська, 9, кім. 204, корпус 11, Київ, Україна, 01015

E-mail: nauka@nakkkim.edu.ua
E-mail: visnyk@nakkkim.edu.ua