Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки

«Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Технічні науки» - науковий фаховий журнал, в якому публікуються результати новітніх наукових досліджень, що мають важливі теоретичні, експериментальні та практичні результати з різних областей технічних наук.

Мета видання - висвітлення актуальних проблем різних галузей промисловості, галузі інформаційних технологій та шляхів їх вирішення за допомогою фундаментальних і прикладних досліджень, нових наукових підходів до розробки технологій, аналізу аспектів роботи підприємств.

Галузь та проблематика - у збірнику представлені наукові статті, що висвітлюють дослідження в наступних актуальних областях: Фізична хімія і теорія металургійних процесів, Металургія чавуну, Металургія стали, Обробка металів тиском, Матеріалознавство, Ливарне виробництво, Теплотехніка і теплоенергетика, Зварювальне виробництво, Машинобудування і металообробка, Обладнання та ремонти, Електротехніка та електроенергетика, Автоматизація процесів і систем, Інформатика, Транспорт і логістика, Техногенна безпека

Видання має Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації № 17950-6800 ПР від 21.06.2011 р.

Збірник включено до переліку наукових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Журнал індексується міжнародними наукометричними базами: Google ScholarScience index (РІНЦ - Російський індекс наукового цитування), Open Academic Journals Index,  Index CopernicusSIS (Scientific Indexing Services), ResearchBib, International Institute of Organized Research (I2OR), Directory Indexing Of International Research Journals - CiteFactor International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF)Science Library Index, Directory of Research Journals Indexing, Cosmos Impact Factorдоступний у фондах бібліотекНаціональна бібліотека України імені В. І.Вернадськогонаукова електронна бібліотека eLIBRARY.RU (Росія), наукова електронна бібліотека  Сyberleninka (Росія), Polish Scholarly Bibliography (Polska Bibliografia Naukowa – PBN)електронний інституційний репозиторій ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет"представлений у загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова», виданні «Джерело» - Інституту проблем реєстрації інформації НАН України (ІПРІ) та системі "Бібліометріка української науки"

 


Зображення домашньої сторінки журналу

Рік заснування: 1995

Періодичність: 2 раза на рік

Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)

Засновник: Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет"

Головний редактор: Волошин В.С., доктор технічних наук, професор

Склад редакційної колегії Гранкін В. П. (проф., д-р фіз-мат. наук), Гулаков С. В. (проф., д-р техн. наук), Жежеленко І. В. (проф., д-р техн. наук)Ліпський А. М. (проф., д-р техн. наук)Єфременко В. Г. (проф., д-р техн. наук), Маргуліс М. В. (проф., д-р техн. наук), Маслов В. О. (проф., д-р техн. наук), Парунакян В. Е. (проф., д-р техн. наук), Саєнко Ю. Л. (проф., д-р техн. наук), Самотугін С. С. (проф., д-р техн. наук), Скребцов О. М. (проф., д-р техн. наук)

Відповідальний секретар: Савенко О.С.

Адреса редакції: вул. Університетська, 7, Маріуполь, Україна, 87500
Тел.:
 (0629) 44-62-34
E-mail: vestnik.pgtu@gmail.com 
E-mail: vestnik-pgtu@yandex.ua 

Електроний архів: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/1

Вимоги до оформлення статей: http://journals.uran.ua/index.php/2225-6733/about/submissions

Анонси

 

До уваги авторів!

 

Збірник проіндексований міжнародної наукометричної базою Index Copernicus (Польща) - ICV 2014: 61.59

 
Опубліковано: 2015-11-30 Детальніше...
 
Більше анонсів...

№ 31 (2015): Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки


Обкладинка