Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки

«Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Технічні науки» - науковий фаховий журнал, в якому публікуються результати новітніх наукових досліджень, що мають важливі теоретичні, експериментальні та практичні результати з різних областей технічних наук.

Мета видання - висвітлення актуальних проблем різних галузей промисловості, галузі інформаційних технологій та шляхів їх вирішення за допомогою фундаментальних і прикладних досліджень, нових наукових підходів до розробки технологій, аналізу аспектів роботи підприємств.

Галузь та проблематика - у збірнику представлені наукові статті, що висвітлюють дослідження в наступних актуальних областях: Фізична хімія і теорія металургійних процесів, Металургія чавуну, Металургія стали, Обробка металів тиском, Матеріалознавство, Ливарне виробництво, Теплотехніка і теплоенергетика, Зварювальне виробництво, Машинобудування і металообробка, Обладнання та ремонти, Електротехніка та електроенергетика, Автоматизація процесів і систем, Інформатика, Транспорт і логістика, Техногенна безпека

Видання має Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації № 17950-6800 ПР від 21.06.2011 р.

Збірник включено до переліку наукових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

 


Зображення домашньої сторінки журналу

p-ISSN: 2225-6733 

e-ISSN: 2519-271X

Рік заснування: 1995

Періодичність: 2 раза на рік

Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)

Засновник: Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет"

Головний редактор: Чигарьов В.В., доктор технічних наук, професор

Відповідальний секретар: Савенко О.С.

Адреса редакції: вул. Університетська, 7, Маріуполь, Україна, 87555
Тел.:
 (0629) 44-62-34
E-mail: vestnik.pgtu@gmail.com 
E-mail: vestnik-pgtu@yandex.ua 

Електроний архів: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/1

Анонси

 

Шановні автори!

 

Інформація про статті видання додана в європейську базу даних статей, що знаходяться у відкритому доступі, Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE). Це сховище охоплює джерела інформації по всіх галузях знаннь і має обсяг понад 11,5 млн наукових публікацій (статей журналів, дисертацій, книг, лекцій, звітів та ін.), що одержувані з 610 сховищ установ з 52 країн.

Інформація про "Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Технічні науки" додана в каталог наукових ресурсів відкритого доступу ROAD. Це сервіс, пропонований Міжнародним центром ISSN за підтримки Комунікаційно-інформаційного сектора ЮНЕСКО. ROAD узгоджується з діяльністю ЮНЕСКО по просуванню відкритого доступу до наукових ресурсів і доповнює створений ЮНЕСКО Глобальний портал по відкритому доступу (GOAP), що надає повний огляд наукової інформації відкритого доступу в усьому світі.

 
Опубліковано: 2018-06-13 Детальніше...
 

Нові вимоги до фахових видань

 

Шановні автори! 

Міністерство юстиції зареєструвало наказ МОН України щодо нового Порядку формування Переліку наукових фахових видань України

Згідно з Наказом скореговані й вимоги до оформлення публікацій у нашому виданні, а саме вимоги до обсягу анотацій: для статей не англійською мовою обсяг анотації англійською мовою – не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова; для статей не українською мовою обсяг анотації українською мовою – не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова

Ознайомитися з Наказом можна за посиланням

 
Опубліковано: 2018-03-03 Детальніше...
 
Більше анонсів...

№ 35 (2017): Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки


Обкладинка