Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки

«Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Технічні науки» - науковий фаховий журнал, в якому публікуються результати новітніх наукових досліджень, що мають важливі теоретичні, експериментальні та практичні результати з різних областей технічних наук.

Мета видання - висвітлення актуальних проблем різних галузей промисловості, галузі інформаційних технологій та шляхів їх вирішення за допомогою фундаментальних і прикладних досліджень, нових наукових підходів до розробки технологій, аналізу аспектів роботи підприємств.

Галузь та проблематика - у збірнику представлені наукові статті, що висвітлюють дослідження в наступних актуальних областях: Фізична хімія і теорія металургійних процесів, Металургія чавуну, Металургія стали, Обробка металів тиском, Матеріалознавство, Ливарне виробництво, Теплотехніка і теплоенергетика, Зварювальне виробництво, Машинобудування і металообробка, Обладнання та ремонти, Електротехніка та електроенергетика, Автоматизація процесів і систем, Інформатика, Транспорт і логістика, Техногенна безпека

Видання має Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації № 17950-6800 ПР від 21.06.2011 р.

Збірник включено до переліку наукових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

 


Зображення домашньої сторінки журналу

p-ISSN: 2225-6733 

e-ISSN: 2519-271X

Рік заснування: 1995

Періодичність: 2 раза на рік

Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)

Засновник: Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет"

Головний редактор: Чигарьов В.В., доктор технічних наук, професор

Відповідальний секретар: Савенко О.С.

Адреса редакції: вул. Університетська, 7, Маріуполь, Україна, 87555
Тел.:
 (0629) 44-62-34
E-mail: vestnik.pgtu@gmail.com 
E-mail: vestnik-pgtu@yandex.ua 

Електроний архів: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/1

Анонси

 

Шановні автори!

 

Починаючи з 2018 р всім опублікованим статтям буде присвоюватися DOI (digital object identifier) - ідентифікатор цифрового об'єкта, який визначає постійне місцезнаходження об'єкта в інтернеті, його ім'я і метадані.

Наявність DOI у статті це:

- стандарт, прийнятий усіма провідними видавництвами світу;

- постійний шлях до адреси певної статті в інтернеті;

- підвищення індексованості і цитованості статті;

- підвищення авторитетності публікації;

- автоматичне потрапляння посилання на Вашу статтю в Web of Science, Scopus, EBSCO, DOAJ і т. п. при цитуванні в журналі, включеному в ці бази даних, і отримання власного індексу цитованості.

Звертаємо Вашу увагу, що необхідно вказувати DOI при кожному цитуванні Вашої статті. Також вказівка DOI важлива і для творів, яким він присвоєний. Перевірити наявність DOI можна за посиланням http://search.crossref.org/.

 
Опубліковано: 2018-11-06 Детальніше...
 

Шановні автори!

 

Інформація про статті видання додана в європейську базу даних статей, що знаходяться у відкритому доступі, Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE). Це сховище охоплює джерела інформації по всіх галузях знаннь і має обсяг понад 11,5 млн наукових публікацій (статей журналів, дисертацій, книг, лекцій, звітів та ін.), що одержувані з 610 сховищ установ з 52 країн.

Інформація про "Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Технічні науки" додана в каталог наукових ресурсів відкритого доступу ROAD. Це сервіс, пропонований Міжнародним центром ISSN за підтримки Комунікаційно-інформаційного сектора ЮНЕСКО. ROAD узгоджується з діяльністю ЮНЕСКО по просуванню відкритого доступу до наукових ресурсів і доповнює створений ЮНЕСКО Глобальний портал по відкритому доступу (GOAP), що надає повний огляд наукової інформації відкритого доступу в усьому світі.

 
Опубліковано: 2018-06-13 Детальніше...
 
Більше анонсів...

№ 36 (2018): Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки


Обкладинка