Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки

«Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Технічні науки» - науковий фаховий журнал, в якому публікуються результати новітніх наукових досліджень, що мають важливі теоретичні, експериментальні та практичні результати з різних областей технічних наук.

Мета видання - висвітлення актуальних проблем різних галузей промисловості, галузі інформаційних технологій та шляхів їх вирішення за допомогою фундаментальних і прикладних досліджень, нових наукових підходів до розробки технологій, аналізу аспектів роботи підприємств.

Галузь та проблематика - у збірнику представлені наукові статті, що висвітлюють дослідження за наступними актуальними спеціальностями: 12 Інформаційні технології: 122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології; 13 Механічна інженерія: 131 Прикладна механіка, 132 Матеріалознавство, 133 Галузеве машинобудування, 136 Металургія; 14 Електрична інженерія: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 142 Енергетичне машинобудування, 144 Теплоенергетика; 15 Автоматизація та приладобудування: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка; 16 Хімічна та біоінженерія: 163 Біомедична інженерія; 17 Електроніка та телекомунікації: 171 Електроніка; 26 Цивільна безпека: 263 Цивільна безпека; 27 Транспорт: 271 Річковий та морський транспорт, 272 Авіаційний транспорт, 273 Залізничний транспорт, 274 Автомобільний транспорт, 275 Транспортні технології (за видами); 18 Виробництво та технології: 183 Технологія захисту навколишнього середовища

Видання має Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації № 17950-6800 ПР від 21.06.2011 р.

Збірник включено до переліку наукових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.


Зображення домашньої сторінки журналу

p-ISSN: 2225-6733 

e-ISSN: 2519-271X

Рік заснування: 1995

Періодичність: 2 раза на рік

Мова видання: українська, офіційні мови Евросоюзу(змішаними мовами)

Засновник: Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет"

Головний редактор: Чигарьов В.В., доктор технічних наук, професор

Відповідальний секретар: Савенко О.С.

Адреса редакції: вул. Університетська, 7, Маріуполь, Україна, 87555
Тел.:
 (0629) 44-62-34
E-mail: vestnik.pgtu@gmail.com 
E-mail: vestnik-pgtu@yandex.ua 

Електроний архів: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/1

Анонси

 

Index Copernicus Value журналу «Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Технічні науки» за 2019 рік склав 92,65!

 

Ми раді повідомити, що міжнародна наукометричними база даних Index Copernicus International (Польща) завершила розрахунок наукометричного показника Index Copernicus Value (ICV) журналу «Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Технічні науки» за підсумками 2019 року.

 
Опубліковано: 2021-01-10 Детальніше...
 

Шановні автори!

 

Згідно з наказами Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 та № 886 від 02.07.2020 наукове видання «Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Технічні науки» включене до Переліку наукових фахових видань України (категорія Б) за наступними спеціальностіми:

12 Інформаційні технології: 122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології

13 Механічна інженерія: 131 Прикладна механіка; 132 Матеріалознавство; 133 Галузеве машинобудування; 136 Металургія

14 Електрична інженерія: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; 142 Енергетичне машинобудування; 144 Теплоенергетика

15 Автоматизація та приладобудування: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

16 Хімічна та біоінженерія: 163 Біомедична інженерія

17 Електроніка та телекомунікації: 171 Електроніка

26 Цивільна безпека: 263 Цивільна безпека

27 Транспорт: 271 Річковий та морський транспорт; 272 Авіаційний транспорт; 273 Залізничний транспорт; 274 Автомобільний транспорт; 275 Транспортні технології (за видами)

18 Виробництво та технології: 183 Технологія захисту навколишнього середовища

 
Опубліковано: 2020-07-07 Детальніше...
 
Більше анонсів...

№ 39 (2019): Вісник ПДТУ. Серія: Технічні науки


Обкладинка