№ 47 (2023): Вісник ПДТУ. Серія: Технічні науки

					##issue.viewIssueIdentification##

У збірнику публікуються результати теоретичних та експериментальних досліджень вчених вищого навчального закладу та провідних спеціалістів у галузі технічних наук, показаний їхній вклад у розвиток науки та сучасних технологій. Збірник буде корисним для наукових та інженерних працівників, докторантів, аспірантів та студентів.

Опубліковано: 2023-12-28

Весь випуск

122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології

131 Прикладна механіка

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

271 Річковий та морський транспорт

274 Автомобільний транспорт