Про журнал

«Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Технічні науки» - науковий фаховий журнал, в якому публікуються результати новітніх наукових досліджень, що мають важливі теоретичні, експериментальні та практичні результати з різних областей технічних наук.

Мета видання - висвітлення актуальних проблем різних галузей промисловості, галузі інформаційних технологій та шляхів їх вирішення за допомогою фундаментальних і прикладних досліджень, нових наукових підходів до розробки технологій, аналізу аспектів роботи підприємств.

Галузь та проблематика - у збірнику представлені наукові статті, що висвітлюють дослідження за наступними актуальними спеціальностями: 12 Інформаційні технології: 122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології; 13 Механічна інженерія: 131 Прикладна механіка, 132 Матеріалознавство, 133 Галузеве машинобудування, 136 Металургія; 14 Електрична інженерія: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 142 Енергетичне машинобудування, 144 Теплоенергетика; 15 Автоматизація та приладобудування: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка; 16 Хімічна та біоінженерія: 163 Біомедична інженерія; 17 Електроніка та телекомунікації: 171 Електроніка; 26 Цивільна безпека: 263 Цивільна безпека; 27 Транспорт: 271 Річковий та морський транспорт, 272 Авіаційний транспорт, 273 Залізничний транспорт, 274 Автомобільний транспорт, 275 Транспортні технології (за видами); 18 Виробництво та технології: 183 Технологія захисту навколишнього середовища

Видання має Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації № 17950-6800 ПР від 21.06.2011 р.

Збірник входить до переліку наукових фахових видань (категорія «Б»), в якому можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт, згідно з Наказами Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020, № 886 від 02.07.2020.

 

Анонси

Журнал успішно пройшов процесс оцінювання та проіндексований у міжнародній науко-метричній базі Index Copernicus за 2022 рік

2023-10-18

Шановні автори!

Ми раді повідомити, що міжнародна наукометричними база даних Index Copernicus International (Польща) завершила розрахунок наукометричного показника Index Copernicus Value (ICV) журналу «Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Технічні науки» за підсумками 2022 року.

Читати більше про Журнал успішно пройшов процесс оцінювання та проіндексований у міжнародній науко-метричній базі Index Copernicus за 2022 рік

Поточний номер

№ 47 (2023): Вісник ПДТУ. Серія: Технічні науки
					##issue.viewIssueIdentification##

У збірнику публікуються результати теоретичних та експериментальних досліджень вчених вищого навчального закладу та провідних спеціалістів у галузі технічних наук, показаний їхній вклад у розвиток науки та сучасних технологій. Збірник буде корисним для наукових та інженерних працівників, докторантів, аспірантів та студентів.

Опубліковано: 2023-12-28

Весь випуск

122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології

131 Прикладна механіка

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

271 Річковий та морський транспорт

274 Автомобільний транспорт

Переглянути всі випуски

p-ISSN: 2225-6733 

e-ISSN: 2519-271X

Рік заснування: 1995

Періодичність: 2 раза на рік

Мова видання: українська, офіційні мови Евросоюзу (змішаними мовами)

Засновник: Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет"

Головний редактор: Іщенко А.О., доктор технічних наук, професор

Відповідальний секретар: Савенко О.С.

Адреса редакції: проспект Дмитра Яворницького, 19, м. Дніпро, 49005, Україна
Тел.:
+38-098-480-24-03
E-mail: vestnik.pgtu@gmail.com 

Високоцитовані