No 3 (2019)

Table of Contents

INNOVATIONS IN ARTS AND CULTURAL EDUCATION: EXPERIENCE OF THE KYIV NATIONAL UNIVERSITY OF CULTURE AND ARTS PDF
Mykhailo Poplavskyi
HOMO PICTOR ТА КУЛЬТУРНА ПРАКТИКА ОБРАЗУ В КОНЦЕПЦІЇ ГОТФРІДА БЬОМА PDF (Українська)
Олена Павлова
POST-COMMUNIST CULTURE IN THE METAMODERN MIRROR: A DISCOURSE ANALYSIS PDF
Tatyana, Yuri Gumenyuk, Legenkiy
КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ ТА ПРИРОДА КОНСТИТУЦІЙ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ PDF (Українська)
Дмитро, Богдана Бєлов, Шандра
ЕВОЛЮЦІЯ МОДЕЛЕЙ ПОШИРЕННЯ ІННОВАЦІЙ ЯК СВІДЧЕННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ PDF (Українська)
Катерина Кириленко
ПРИРОДООХОРОННІ ТЕРИТОРІЇ ЯК ОБ'ЄКТ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ PDF (Українська)
Інна, Віктор, Світлана Гиренко, Биркович, Паламарчук
BRITISH HERITAGE AND ITS INFLUENCE ON THE MALTESE CULTURE PDF
Larysa, Yulia, Taisiia Guba, Rybinska, Ponochovna-Rysak
ADVERTISEMENT AS AN INDICATOR OF ETHNIC MENTAL PECULIARITIES OF UKRAINIAN NATIONAL CULTURE PDF
Nataliia, Svitlana, Liudmyla Donii, Nishchymna, Khoinatska
ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ І ПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ PDF (Українська)
Віктор Мушенок
ПРАВА ПРАЦІВНИКІВ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОЇ СФЕРИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF (Українська)
Анатолій, Сергій, Тетяна Кодинець, Вавженчук, Биркович
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ PDF (Українська)
Володимир, Олександр, Людмила Курило, Світличний, Курило
УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ЕЛЕМЕНТ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ
Олексій, Ярослав Остапенко, Жовнірчик
ФЕНОМЕН КУЛЬТУРИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ PDF (Українська)
Олександр, Сергій Кабанець, Слюсаренко
РОЛЬ ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША В УКРАЇНСЬКОМУ КУЛЬТУРОТВОРЕННІ
Василь, Олександра Шинкарук, Шинкарук
SYMBOLIC TRANSFORMATION OF THE WIDOW`S IMAGE IN BIBLICAL CULTURAL TRADITION: SEMANTICS, ANALOGIES, UNIVERSAL FEATURES PDF
Oleh, Svitlana Shepetyak, Khrypko
ОЛЬФАКТОРНІ КОДИ ХРИСТИЯНСТВА PDF (Українська)
Юлія Юхимик
PRESERVATION OF BOOK MONUMENTS IN LIBRARIES OF UKRAINE: THE MODERN STATE AND THE WAYS TO SOLVE THE PROBLEM PDF
Yurii Horban
КУЛЬТУРНИЙ ТУРИЗМ ЯК СФЕРА РЕАЛІЗАЦІЇ ДОЗВІЛЛЄВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ВІРТУАЛЬНОГО ДОСВІДУ PDF (Українська)
Степан Дичковський
КУЛЬТУРНІ ПРАКТИКИ ПУБЛІЧНИХ БІБЛІОТЕК ПІВДНЯ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ДИНАМІКИ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПОСТУПУ РЕГІОНУ PDF (Українська)
Вікторія, Тетяна, Алла Добровольська, Сидоренко, Сидоренко
THE GENESIS OF LIBRARY CENSORSHIP IN THE THIRTIES OF THE XX CENTURY WITHIN THE CONTEXT OF UKRAINIAN CULTURAL HERITAGE FORMATION PDF
Olena Karakoz
МІЖКУЛЬТУРНІ МЕНЕДЖМЕНТ-КОМУНІКАЦІЇ: МОДЕЛЮВАННЯ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ PDF (Українська)
Єлена Коваленко
COMMUNICATIVE PARADIGM OF MASTERING A FOREIGN LANGUAGE IN THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION OF UKRAINE PDF
Oksana, Oleksandr Kovtun, Kovtun
КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК ВАГОМИЙ ЧИННИК ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ТЕЛЕВЕДУЧИХ PDF (Українська)
Олена Косінова
НЕПРАВДА ЯК МОРАЛЬНЕ ЗЛО В ІСТОРІЇ КУЛЬТУРИ PDF (Українська)
Олена Кундеревич
CULTURE AS A WAY OF COGNITION OF LAW (SOCIAL AND CULTURAL PARADIGM LAW) PDF
Andrii, Tetyana, Olha Kuchuk, Antonenko, Rembach
АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЛІНГВОКУЛЬТУРИ НА МЕНТАЛЬНУ ІДЕНТИЧНІСТЬ ЕТНОСІВ PDF (Українська)
Любов Лисенко
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ПОТРЕБ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН У СЛОВАЦЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ (частина І: нормативно-правова база) PDF (Українська)
Тетяна Філіна
ФЕНОМЕНОЛОГІЧНІСТЬ РИТУАЛУ У ВИБУДОВІ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ PDF (Українська)
Галина Волкова
РЕЦЕНЗІЯ на монографію І. О. Пістоленко «Музеї Полтавщини (становлення та розвиток до 1991 року)» PDF (Українська)
Віктор Карпов
РЕЦЕНЗІЯ на монографічне дослідження Садовенко Світлани Миколаївни «Хронотопи аксіосфери української народної художньої культури» PDF (Українська)
Петро Круль
ЕТНОРЕЛІГІЙНІ ВИТОКИ ТЕАТРАЛЬНИХ ЗАБОБОНІВ PDF (Українська)
Ангеліна Ангелова
СТАНОВЛЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПІАНІЗМУ КІНЦЯ XVIII – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ. PDF (Українська)
Марія Калашник
ПОЕТИКА ВОКАЛЬНОГО ЦИКЛУ П. ХІНДЕМІТА «ЖИТІЄ МАРІЇ» В РУСЛІ ДУХОВНИХ І СТИЛЬОВИХ ШУКАНЬ НІМЕЦЬКОЇ КУЛЬТУРИ І МУЗИКИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ PDF (Українська)
Ольга Муравська
СИМВОЛІКА МОНСАЛЬВАТУ І ВАЛГАЛЛИ У МУЗИЧНІЙ ДРАМАТУРГІЇ ОПЕРНОГО МІФУ Р. ВАГНЕРА «ЛОЕНГРІН» PDF (Українська)
Олена Рощенко
СТАНОВЛЕННЯ «ПРОСТОГО» СТИЛЮ В КОМПОЗИТОРСЬКІЙ ТВОРЧОСТІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ - ПОЧАТКУ ХХІ СТ. PDF (Українська)
Антон Трофімов
ПОВЕРНЕННЯ У МУЗИЧНИЙ ОЛІМПІЙСЬКИЙ ПРОСТІР ВИДАТНОЇ НОТНОЇ ПАМ’ЯТКИ БОРИСА ЛЯТОШИНСЬКОГО PDF (Українська)
Валерія Шульгіна
TRADEMARKS OF KYIV-MEZHIGIRSK FAIENCE FACTORY IN MODERN ART CRITICIZM EXAMINATION PDF
Olga Shkolna
КОЛІРНИЙ МОДУЛЬ БОЖЕСТВЕННОГО СВІТУ В УКРАЇНСЬКОМУ САКРАЛЬНОМУ СТІНОПИСІ 1850–1900-Х РОКІВ PDF (Українська)
Марина Бардік
ТРАКТАТ «ПРАВИЛА ГАРМОНІЧНІ Й МЕЛОДИЧНІ…» В. МАНФРЕДІНІ У ПЕРЕКЛАДІ С. ДЕГТЯРЬОВА В ПАРАДИГМІ СУЧАСНОЇ ТЕОРІЇ ПОЛІФОНІЇ PDF
Наталія Беліченко
МАТЕМАТИЗАЦІЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ БАЗОВИХ ЗНАНЬ ТА КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СУЧАСНОГО ЗВУКОРЕЖИСЕРА PDF (Українська)
Володимир Бєлявін
СУТНІСТЬ ВЗАЄМОДІЇ ПАРТНЕРІВ У СПОРТИВНИХ БАЛЬНИХ ТАНЦЯХ PDF (Українська)
Ольга Бойко
СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТІВ ТИРАЖНИХ ГУТНИХ ВИРОБІВ АВТОРСТВА АНДРІЯ БОКОТЕЯ PDF (Українська)
Михайло Бокотей
THE PHENOMENON OF SYNTHESIS IN THE MODERN CHORAL ART: A GENRE, A TEXT AND A SCORE PDF (Українська)
Ievgeniia Bondar
СЕМАНТИКА МУЗИЧНОЇ КОМПОЗИЦІЇ В HARD-AND-HEAVY PDF (Українська)
Лариса Васильєва
ІСТОРИЧНА ЕВОЛЮЦІЯ РОЗВИТКУ ХУДОЖНИХ ПРОМИСЛІВ УКРАЇНИ PDF (Українська)
Анастасія Варивончик
КОНЦЕПЦІЯ ЦИФРОВОГО МОРФОГЕНЕЗУ В ДИЗАЙНІ. ЕМЕРГЕНТНІСТЬ ТА САМООРГАНІЗАЦІЯ PDF (Українська)
Наталія Вергунова
ANALYSIS OF THE CONSTRUCTIVE-PROCEDURAL ELEMENTS OF THE MUSICAL MOVEMENT IN THE SCIENTIFIC CONCEPTUAL SYSTEM OF MUSICOLOGY PDF (Українська)
Olga Voronovskaya
ПОЕТИКА ПІЗНЬОЇ ЗРІЛОСТІ У ВИСТАВАХ КИЇВСЬКОГО АКАДЕМІЧНОГО МОЛОДОГО ТЕАТРУ PDF (Українська)
Анна Гайдаш
ТРАНСФОРМАЦІЯ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ НОВИН У ЦИФРОВУ ЕПОХУ (НА ПРИКЛАДІ ТЕХНОЛОГІЧНО РОЗВИНЕНИХ РИНКІВ) PDF (Українська)
Сергій Гончарук
МОДЕРНІСТИЧНІ ПОШУКИ В СКУЛЬПТУРНИХ ПОРТРЕТАХ ХУДОЖНИКІВ – НОНКОНФОМІСТІВ ЛЬВОВА PDF (Українська)
Олександр Гончарук
КАФЕДРА НАРОДНОЇ ХОРЕОГРАФІЇ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ В КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ PDF (Українська)
Ірина Гутник
ТЕОРЕТИЧНА НАВАНТАЖЕНІСТЬ СПРИЙНЯТТЯ ВІЗУАЛЬНОЇ СХОЖОСТІ МІЖ ОБ’ЄКТАМИ ВІЗУАЛЬНОЇ МЕТАФОРИ PDF (Українська)
Петро Дениско
МУЗИЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ: ДОСВІД ТЕОРЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ PDF (Українська)
Інна Довжинець
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ: ГОТЕЛЬНИЙ СЕРВІС PDF
Роксолана Дьяченко
ДЕКОРАТИВНО-ЖИВОПИСНІ ЕЛЕМЕНТИ НАРОДНОЇ КАРТИНИ В УКРАЇНСЬКИХ ІНТЕР’ЄРАХ КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ PDF (Українська)
Лариса Ейвас
НАРАТИВ ФОЛЬКЛОРИСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАРОДНОГО ТАНЦЮ ЦЕНТРАЛЬНОЇ УКРАЇНИ PDF
Сергій Куценко
ЖАНР СИМФОНІЇ КРІЗЬ ПРИЗМУ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДХОДУ О. ЯКОВЧУКА (НА ПРИКЛАДІ СИМФОНІЇ-КОНЦЕРТУ № 6 “ПАМ’ЯТІ С. БАРБЕРА”) PDF (Українська)
Ольга Кушнірук
IMPROVISATIONAL ORCHESTRA AS AN ACTUAL PHENOMENON OF MODERN PROFESSIONAL MUSIC PDF
Kira Maidenberg-Todorova
«МАРШ» З ОПЕРИ «ЛЮБОВ ДО ТРЬОХ АПЕЛЬСИНІВ» СЕРГІЯ ПРОКОФ’ЄВА: ПЕРЕКЛАДЕННЯ ДЛЯ БАЯНА PDF (Українська)
Галина Олексів
KEY CEZANNISM IMAGES IN THE NEW YORK PRACTICE OF ABRAM MANEVICH 1921-1927 PDF (Українська)
Ivanna Pavelchuk
GENRE AND STYLISTIC TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF MINIATURES FOR BRASS INSTRUMENTS IN THE UKRAINIAN MUSICAL CULTURE OF 30-70s OF XX CENTURY PDF (Українська)
Iryna Paliichuk
ДІАЛОГІЧНІ ВИМІРИ ТВОРЧОСТІ В. ІВАСЮКА У КОНТЕКСТІ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ PDF (Українська)
Анна Палійчук
THE ANALYSIS OF DE LUXE CLOTHING IN THE COLLECTIONS OF WORLD AND UKRAINIAN DESIGNERS PDF (Українська)
Kalina Pashkevich
КІТЧ В МУЗИЦІ (РЕЦЕПЦІЯ ДОСВІДУ І ДІЙСНОСТІ) PDF (Українська)
Вікторія Полюга
КОГНІТИВНІ ІННОВАЦІЇ КУЛЬТУРИ ЯК РИЗИК ПОСТКУЛЬТУРНОЇ СТАГНАЦІЇ PDF (Українська)
Марина Протас
ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ СТРАТЕГИЯ Д. ЦИФФРЫ В ОРГАНИЗАЦИИ МУЗЫКАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ (НА ПРИМЕРЕ ФОРТЕПИАННОГО ЦИКЛА «ТРЕТИЙ ГОД СТРАНСТВИЙ» Ф. ЛИСТА) PDF (Русский)
Олеся Пупина
НАРОДНО-СЦЕНІЧНИЙ ТАНЕЦЬ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ В ХОРЕОГРАФІЧНІЙ КУЛЬТУРІ УКРАЇНИ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ PDF (Українська)
Андрій Підлипський
CIVIC AND PATRIOTIC MOTIVATION OF KYRYLO STETSENKO’S LIFE CREATIVITY PDF
Natalia Synkevych
НАРОДНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО УКРАЇНИ ЯК ЯВИЩЕ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ PDF (Українська)
Тетяна Сідлецька
«THE TRIUMPHAL SONG» BY J. BRAHMS AT THE CONTEXT OF THE GERMAN SPIRITUAL, HISTORICAL AND MUSICAL TRADITION OF THE SECOND HALF OF THE XIX CENTURY PDF
Anzhelika Tatarnikova
СОЦРЕАЛІСТИЧНИЙ КАНОН ТА БАЛЕТНА КРИТИКА СЕРЕДИНИ 30-Х РР. ХХ СТ. PDF (Українська)
Аліна Підлипська
ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ КУЛЬТУРИ В СВІТЛІ ЇЇ ВЗАЄМОДІЇ З ТЕХНІКОЮ PDF (Українська)
Юлія Трач
КЛАСИЧНА НАУКОВА КАРТИНА СВІТУ І КЛАСИЧНИЙ МУЗИЧНИЙ СТИЛЬ: ПРО ОСОБЛИВОСТІ УМОНАСТРОЮ ЕПОХИ PDF (Українська)
Ірина Тукова
ТВОРЧІСТЬ ДАВИДА БУРЛЮКА У КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ КУЛЬТУРИ PDF (Українська)
Леся Турчак
ФОЛЬКЛОРНА ТЕНДЕНЦІЯ ЯК ВИЯВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО СТИЛЮ У ТВОРЧОСТІ У. ДОЙЧИНОВИЧА (на прикладі «З землі опанака») PDF (Українська)
Олена Хорошавіна
МУЗИКА О. СКРЯБІНА В ОДЕСІ І В РЕПЕРТУАРНИХ ВПОДОБАННЯХ ОДЕСЬКИХ ПІАНІСТІВ
Лілія Шевченко
ЕСТЕТИЧНИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ВИМІР СУЧАСНОГО ІКОНОПИСУ PDF (Українська)
Тарас Лесів
ДАВИДСБЮНД РОБЕРТА ШУМАНА В АВТОРСЬКОМУ СЛОВІ ТА ПОЕТИЦІ ФОРТЕПІАННИХ ТВОРІВ 1830-Х РОКІВ PDF (Українська)
Наталія Панова
HERMAN ISUPOV’S PERFORMING AND BALLET MASTER’S SEARCHES IN THE LVIV OPERA AND BALLET THEATRE PDF
Oleh Petryk
ВИКОРИСТАННЯ НАРОДНОПІСЕННИХ ІНТОНАЦІЙ У ХОРОВІЙ ТВОРЧОСТІ ЗАКАРПАТСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ У КОНТЕКСТІ ПОЛІКУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ КРАЮ PDF (Українська)
Олеся Глуханич
ВПЛИВ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ТРАДИЦІЙ НА ФОРМУВАННЯ ОДЕСЬКОЇ ПІАНІСТИЧНОЇ ШКОЛИ PDF
Юлія Руснак
ІКОНА ЯК ОДИН ІЗ ТРАДИЦІЙНИХ ЕЛЕМЕНТІВ УКРАЇНСЬКОГО ІНТЕР’ЄРУ PDF (Українська)
Олександр, Ігор Цугорка, Бондар
РОЗВИТОК БАНДУРНОГО ВИКОНАВСТВА ДІАСПОРИ В КОНТЕКСТІ МІЖКУЛЬТУРНИХ ВЗАЄМОДІЙ PDF (Українська)
Наталія Чабаненко