№ 35 (2013)

Торгівля і ринок України вип. 35

Зміст

Статті

Методологічний підхід формування антикризового управління маркетингової діяльності хімічного підприємства
Олександр Шубін 3
Діагностика сили взаємодії в маркетинговій бізнес-системі
Олена Азарян, Олександр Криковцев 9
Модернізація ДПС України, як фактор сприяння розвитку малого бізнесу
Валентина Орлова, Світлана Волкогон, Юлія Волкогон 18
Міжнародний бренд: методологічний огляд ефективності його функціональної складової
Діана Файвішенко 28
Концепція організаційно-економічного механізму управління рекламною діяльністю на споживчому ринку товарів та послуг
Оксана Шепеленко, Світлана Граніш 35
Процес задоволення потреб споживачів у послугах закладів санаторно-курортного профілю
Сергій Войтович 45
Інвестиції в торгівлю: стан та перспективи
Лідія Омелянович, Ольга Гладкова 54
Ринок туристичних послуг в Україні: стан та перспективи розвитку
Ірина Давидюк 64
Концептуальний підхід до диверсифікації діяльності торговельного підприємства
Любов Донець, Ганна Прудникова 73
Оптимізація товарних запасів торговельних підприємств на базі інтегрованого ABC-XYZ-QRS аналізу
Світлана Єрмак 81
Формування політики розвитку аптечної мережі: адаптивний підхід
Наталя Морозова 91
Впровадження категорійного менеджменту як основа підвищення ефективності роздрібної торговельної мережі
Лілія Комарова 100
Удосконалення механізму управління стратегічними змінами в контексті ефективного розвитку підприємства
Ольга Гусєва, Ганна Іванова 107
Теоретичні аспекти концепції бізнес-моделі підприємства
Олена Кравченко 116
Аналіз аутсорсингу інформаційної безпеки підприємства
Олександра Ликова 126
Compliance-політика як складова корпоративної культури підприємства
Ірина Пальцун 134
Системно-синергетичний погляд на управління економічною безпекою підприємства
Тетяна Хлевицька 142
Методичні рекомендації проведення діагностики фінансово-економічної гнучкості суб’єктів реального сектору економіки
Дар'я Забаріна 149
Детермінанти розвитку світового ринку газу
Ірина Іваненко, Олена Регіня 156
Світова економічна криза: визначнальні причини його виникнення і шляхи попередження глобальних криз в подальшому
Альфред Кураташвілі 166
Управління процесом екологізації аграрної сфери
Юлія Стельмащук 175
Державне регулювання корпоративного сектору національної економіки в умовах глобалізації
Оксана Шепеленко, Тетяна Белопольська 185
Шляхи удосконалення системи гарантування вкладів в сучасних умовах
Дмитро Кожухов, Валентина Орлова 194
Cистема управління кредитними ризиками банку
Тетяна Косова, Євген Поздняков 201
Проблема збитковості суб’єктів господарювання в умовах лібералізації податкової політики
Олена Муглі 211
Аналіз інвестиційної діяльності банків України та шляхи підвищення її ефективності
Олександр Папаіка, Оксана Мелентьєва 224
Збори до фонду гарантування вкладів фізичних осіб як специфічний банківський податок
Олександр Папаіка, Ірина Носачова 232
Розвиток структури суб’єктів контролю в системі внутрішнього контролю власника на підприємствах вугільної галузі недержавного сектору
Світлана Петренко, Олена Бабіч 244
Місце витрат майбутніх періодів в бухгалтерському балансі підприємства
Наталя Сєкіріна, Катерина Терещенко 254
Кількісне вимірювання ємності фінансової звітності банків
Ганна Тодосейчук, Ірина Попова, Алла Кононенко 264
Передумови та наслідки фінансової нестабілності для діяльності страхових організацій
Христина Черевко 276
Удосконалення організації діяльності рахункової палати України на регіональному рівні
Володимир Шевченко 284