№ 2 (2017)

Зміст

Статті

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ НАДАННЯ ПОСЛУГ З ЕКСПЕРТИЗИ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ PDF
Victor Karpov
Ідеологія та соціокультурні засади надання управлінських послуг PDF (English)
Oleksandr Karpenko, Nataliia Savchenko
Неоконсервативні засади культурної політики української держави на сучасному етапі PDF (English)
Igor Pecheranskyi
ІНСТИТУЦІЙНА СКЛАДОВА МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ PDF
Olga Chervyakova
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ КУЛЬТУРИ ЯК ЕЛЕМЕНТ СТРАТЕГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ PDF
Oleg Chechel
ІНТЕРНЕТ-МЕМИ ЯК ЗАСІБ ПОСТФОЛЬКЛОРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ PDF
Zhanna Denysyuk
Освітня складова культурної парадигми української модерної нації у діяльності постреволюційної еміграції на території Чехословацької Республіки: 20-ті роки ХХ століття PDF (English)
Larisa Doyar
Готельно-ресторанні заклади Львова у контексті гостинності: минуле і сучасність PDF (English)
Roksolana Dіachenko
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ДОЗВІЛЛЯ ЯК СКЛАДОВА ЗАХИСТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ: ДОСВІД КАНАДИ PDF
Oksana Lubchenko
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ ЯК СКЛАДОВА КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ PDF
Tatiana Monkо
Вікові технології у дозвіллєвій діяльності PDF (English)
Oksana Oliinyk
АНАЛІЗ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПРОДУКТУ ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ "ОЛЕКСАНДРІЯ" ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ПЕРСПЕКТИВНОЇ МОДЕЛІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ РЕГІОНУ PDF
Nataliia Shevchenko
СОЦІАЛЬНА КУЛЬТУРА У КОНТЕКСТІ МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУХНІ PDF
Olena Plyuta
Футуризм Е. Вареза у фортепіанному прояві його творчості PDF (English)
Dariia Androsova
ТВОРЧІ ЗВЕРШЕННЯ ДМИТРА ГНАТЮКА: кінець 60-х – початок 70-х років ХХ століття PDF
Viktor Bondarchuk
До проблеми синтетичної природи звукоутворюючого апарату музиканта-духовика (виконавський та педагогічний аспекти) PDF (English)
Valerii Hromchenko
НАРОДНЕ ХОРЕОГРАФІЧНЕ МИСТЕЦТВО УКРАЇНИ У СОЦІОКУЛЬТУРНИХ УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ PDF
Volodymyr Nechitaylo
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ІНТОНАЦІЙНО-СЕМАНТИЧНОГО АНАЛІЗУ МУЗИЧНОГО ТЕКСТУ PDF
Irina P’yatniskaya-Pozdnyakova
"БІФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОД" КАМЕРНОСТІ ЯК СЕМАНТИЧНА УСТАНОВКА ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-АНСАМБЛЕВИХ ЖАНРІВ PDF
Liudmіla Povzun
Стиль виконавської інтерпретації як предмет музикознавчого дослідження PDF (English)
Yelena Pototskaya
ДИРИГЕНТ БОРИС АФАНАСЬЄВ: ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ПЕРІОД ТВОРЧОСТІ (1984-1992 рр.) PDF
Nonna Surzhina
ТВОРЧИЙ ШЛЯХ ЮРІЯ ЧАЙКИ: РЕЖИСУРА ОПЕРИ PDF
Andrey Tulyantsev
Український музично-драматичний театр у контексті націєтворчого процесу: остання третина ХІХ – початок ХХ століття PDF (English)
Iryna Yan
СПЕЦИФІКА РИТМІКИ ТА ТЕХНІКИ ВИКОНАННЯ БАЛЬНОЇ САМБИ ЯК СИНТЕЗОВАНОЇ ФОРМИ ТАНЦЮ PDF
Maxim Bevz
ЕВОЛЮЦІЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ БАНДУРИСТІВ PDF
Marina Berezutskaya
КОНКУРСНИЙ ВІДЕНСЬКИЙ ВАЛЬС: СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТЕХНІКИ ВИКОНАННЯ PDF
Miroslav Keba
ДО ПИТАННЯ ЕВОЛЮЦІЇ ВАЛЬСУ ЯК РІЗНОВИДУ БАЛЬНОГО ТАНЦЮ: ІСТОРИКО-МИСТЕЦТВОЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ PDF
Svetlana Efanova
Передумови виникнення творчості для баяна: кінець ХІХ – середина ХХ ст. PDF (English)
Bohdan Kislyak
РИСИ ПОСТМОДЕРНУ В БАЛЕТІ "ЛУСКУНЧИК" (П. ЧАЙКОВСЬКИЙ – Р. ПОКЛІТАРУ) PDF
Mariia Korostelova
КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ВБУДОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ ОБСЛУГОВУВАННЯ PDF
Andriі Kulyk
Фантазія-соната "Після читання Данте" Ф. Ліста – приклад втілення жанрового синтезу PDF (Русский)
Fanuan Li
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ТАНЦЮВАЛЬНИХ ШОУ-ПРОГРАМ В УКРАЇНІ PDF
Oleksandra Nakonechna
КУЛЬТУРНА АНТРОПОЛОГІЯ ТА МЕТОДИКА УСНОЇ ІСТОРІЇ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО ТЕАТРОЗНАВСТВА (на прикладі артикуляції одеського міського міфу в творчій діяльності Одеського театру музичної комедії ім. М. Водяного) PDF
Hanna Nikolaieva
СИНЕСТЕЗІЯ ЯК КОНЦЕПТУАЛЬНА СКЛАДОВА КОМПОЗИТОРСЬКОГО МИСЛЕННЯ ЛЕСІ ДИЧКО PDF
Eugeniya Pakhomova
СИНТЕЗ ДИРИГЕНТСЬКО-РЕЖИСЕРСЬКОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ У ВТІЛЕННІ ОПЕРНОГО СПЕКТАКЛЮ (на прикладі Оперної студії НМАУ ім. П.І. Чайковського) PDF
Pavlo Pohodzey
До проблеми назви музичного твору PDF (Русский)
Katerina Fizer
Витоки "Бергамаської сюїти" К. Дебюссі: до історії створення та загальна характеристика PDF (Русский)
Jiang Manni
Генетичні жанрові витоки прелюдії та прелюдування PDF (Русский)
Olga Chernienko
Капричіо як поняття та явище PDF (Русский)
Tiantian Zhang